нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗИП към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансира

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани към Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

В.И.И. Рег.№РД24004657ВН/16.02.2024 г.

2.

Я.Т.Л. Рег.№РД24004527ВН/15.02.2024 г.

3.

М.Г.М. Рег.№РД24004337ВН/14.02.2024 г.

4.

Г.А.А.  Рег.№РД240004156ВН/12.02.2024 г.

 

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.02.2024г. от 10,00 ч. в стая 1401 в сградата на Община Варна.

  

С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани към Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

Основание за недопускане

1

Д.И.П. Рег.№РД24004645ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

2

М.В.Й. Рег.№РД24004316ВН/14.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

3

Т.И.М. Рег.№РД24003530ВН/06.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

 

Публикувано на 23.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Top