нашите сайтове english

Списък на допуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Нацио

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Л.П.Б. Рег.№РД24004609ВН/16.02.2024 г.

2.

Н.Д.Д. Рег.№РД24004503ВН/15.02.2024 г.

3.

Я.Т.Л.  Рег.№ РД24004525ВН/15.02.2024 г.

4.

И.Б.М. Рег.№РД24004633ВН/15.02.2024 г.

5.

Ц.П.П. Рег.№РД24004696ВН/15.02.2024 г.

6.

Г.А.А.  Рег.№ РД24004157ВН/12.02.2024 г.

 

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.02.2024г. от 15,00 ч. в стая 1401 в сградата на Община Варна.

 

Публикувано на 23.02.2024 г.

 

    Top