нашите сайтове english

Списък на допуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Д.М.Т. Рег.№РД24004511ВН/15.02.2024 г.

2.

Д.К.К. Рег.№РД24004538ВН/15.02.2024 г.

3.

Р.Й.К. Рег.№РД24004558ВН/15.02.2024 г.

4.

Р.С.Н. Рег.№РД24004540ВН/15.02.2024 г.

5.

Г.С.Б. Рег.№РД24004408ВН/14.02.2024 г.

6.

Х.Л.Г. Рег.№РД24004415ВН/14.02.2024 г.

7.

Б.П.Г. Рег.№РД24004388ВН/14.02.2024 г.

8.

В.Л.В. Рег.№РД24004176ВН/13.02.2024 г.

9.

Р.М.М. Рег.№РД24004199ВН/13.02.2024 г.

10.

М.А.П. Рег.№РД24004296ВН/13.02.2024 г.

11.

Й.П.У. Рег.№РД24003942ВН/09.02.2024 г.

12.

Д.П.Й. Рег.№РД24003922ВН/09.02.2024 г.

13.

Ю.Д.П. Рег.№РД24004037ВН/09.02.2024 г.

14.

Б.В.С. Рег.№РД24003972ВН/09.02.2024 г.

15.

Я.П.Й. Рег.№РД24003810ВН/08.02.2024 г.

16.

Д.Р.К. Рег.№РД24003667ВН/07.02.2024 г.

17.

Т.И.М. Рег.№РД24003529ВН/06.02.2024 г.

18.

К.Н.Н. Рег.№РД24003549ВН/06.02.2024 г.

19.

И.И.Г. Рег.№РД24003573ВН/06.02.2024 г.

20.

В.В.А. Рег.№РД24003435ВН/05.02.2024 г.

21.

А.Р.К. Рег.№РД24003498ВН/05.02.2024 г.

Датата и часа за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат допълнително публикувани на страницата на Община Варна в същия раздел.

 

Публикувано на 23.02.2024 г.

    Top