нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩН

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Н.Д.Г. Рег.№РД24004704ВН/16.02.2024 г.

2.

К.П.К. Рег.№РД24004587ВН/16.02.2024 г.

3.

Г.В.Г. Рег.№РД24004622ВН/16.02.2024 г.

4.

А.К.К. Рег.№РД24004650ВН/16.02.2024 г.

5.

И.Н.М. Рег.№РД24004662ВБ/16.02.2024 г.

6.

Д.И.П. Рег.№РД24004647ВН/16.02.2024 г.

7.

Е.И.И. Рег.№РД24004469ВН/15.02.2024 г.

8.

Г.С.А. Рег.№РД24004451ВН/15.02.2024 г.

9.

А.А.Д. Рег.№РД24004452ВН/15.02.2024 г.

10.

М.Г.Г. Рег.№РД24004477ВН/15.02.2024 г.

11.

И.Ж.К.Т. Рег.№РД24004497ВН/15.02.2024 г.

12.

Ж.А.Г. Рег.№РД24004336ВН/14.02.2024 г.

13.

Б.П.Г. Рег.№РД24004384ВН/14.02.2024 г.

14.

Д.П.Д. Рег.№РД24004332ВН/14.02.2024 г.

15.

Д.Ж.П. Рег.№РД24004223ВН/13.02.2024 г.

16.

Д.Т.Т. Рег.№РД24004201ВН/13.02.2024 г.

17.

Н.С.Д. Рег.№РД24004202ВН/13.02.2024 г.

18.

Б.Н.П. Рег.№РД24004211ВН/13.02.2024 г.

19.

М.Н.М. Рег.№РД24004137ВН/12.02.2024 г.

20.

М.Р.К. Рег.№РД24004095ВН/12.02.2024 г.

21.

П.И.Г. Рег.№РД24004074ВН/12.02.2024 г.

22.

Й.П.У. Рег.№РД24003944ВН/09.02.2024

23.

И.Н.Ч. Рег.№РД24003963ВН/09.02.2024 г.

24.

И.Т.А. Рег.№РД24003929ВН/09.02.2024 г.

25.

Н.Г.Ж. Рег.№РД24003952ВН/09.02.2024 г.

26.

Й.Д.Ш. Рег.№РД24003979ВН/09.02.2024 г.

27.

Й.С.А. Рег.№РД24003836ВН/08.02.2024 г.

28.

Я.П.Й. Рег.№РД24003811ВН/08.02.2024 г.

29.

И.Г.И. Рег.№РД24003725ВН/07.02.2024 г.

30.

Т.И.М. Рег.№РД24003531ВН/06.02.2024 г.

31.

М.С.Л. Рег.№РД24003565ВН/06.02.2024 г.

32.

И.С.С. Рег.№РД24003595ВН/06.02.2024 г.

33.

К.П.С. Рег.№РД24003622ВН/06.02.2024 г.

34.

К.В.Д. Рег.№РД24003457ВН/05.02.2024 г.

35.

С.К.С. Рег.№РД24003338ВН/02.02.2024 г.

 

Датата и часа за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат допълнително публикувани на страницата на Община Варна в същия раздел.

 

 С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

Основание за недопускане

1

Е.М.А. Рег.№РД24004679ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит

 Публикувано на 23.02.2024 г.

    Top