нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност ЮРИСТ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Национа

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСТ“ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Н.Г.Б. Рег.№РД24004628ВН/16.02.2024 г.

 

Събеседване с допуснатия кандидат ще се проведе на 27.02.2024г. от 11,00 ч. в стая 1401 в сградата на Община Варна.

 

 С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСТ“ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

Основание за недопускане

1

К.П.К.  Рег.№РД24004585ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

2

Д.И.Ж. Рег.№РД24004700ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

3

С.Е.К.  Рег.№РД24004521ВН/15.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия специфичен опит

4

М.Д.Ш. Рег.№РД24004371ВН/14.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

5

П.Д.П.  Рег.№РД24004205ВН/13.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия специфичен опит

6

А.С.С.  Рег.№РД24004167ВН/12.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит и специфичен опит

7

Н.И.Т.  Рег.№РД24003870ВН/08.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия специфичен опит

8

Т.М.П.Д. Рег.№РД24003602ВН/06.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия специфичен опит

 

 Публикувано на 23.02.2024 г.

 

 

    Top