нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0525/26.02.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0525/26.02.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1269-П

1

В1-1ПЛ-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Ванков"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ПОПОВ" № 28, ет. 5, ап. 15

1270-П

2

В1-1ПМ-6ША-А0

Апартаменти за гости

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СИРМА ВОЙВОДА", № 34, ет. -1, ап. 10

1271-П

3

В1-1ПН-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Сий Вю 1", "Sea View 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 82, вх. Б, ет. -2, ап. Б1

1272-П

4

В1-1ПХ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Свилен Чайка 1БД"    "Svilen Chayka 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 14

1273-П

5

В1-1ПЧ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Ивилин Княз Борис 2БА"  "Ivilin Knyaz Boris 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 133, ет. 2, ап. 2

1274-П

6

В1-1ПТ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Илияна  Азур 1БД", "Iliyana Azur 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", к-кс "Азур Премиум 4", УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 С, ет. 5, ап. С 38

1275-П

7

В1-1ПУ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Ивайло Топра Хисар 2БД" "Ivaylo Topra Hisar 2 BD"

9002, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОПРА ХИСАР" № 20, ет. 8, ап. 18

1276-П

8

В1-1ПЦ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Женя Металекс 1БД" "Zhenya Metaleks 1BD"

9004, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 68, вх. А, ет. 9, ап. А-33

716-О

9

В1-1ПП-6ШЗ-А0

Апартаменти за гости

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН", № 28, ет. 4, ап. 8

717-О

10

В1-1ПР-6ШШ-А0

Апартаменти за гости

„Меридиана Римски Терми“, "Meridiana Rimski Termi"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 24, ет. 2, ап. 3

718-О

11

В1-1ПС-1И9-А0

Апартаменти за гости

"Лили Стефан Стамболов Студио", "Lili Stefan Stambolov Studio"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", № 31-33, ет. 4, ат. 3

719-О

12

В1-1ПФ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Ралица Кукуш 1БД" "Ralitsa Kukush 1BD"

9004, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КУКУШ" № 3, ет. 2, ап. 2

84-М

13

В1-1ПИ-6ЧЯ-А0

Апартаменти за гости

„ФайвСтарсЕксПи ат Варна Ренесанс“, "5starsxp at Varna Renaissance"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "АНА ФЕЛИКСОВА", № 20, вх. Б, ет. 6, ап. 36

85-М

14

В1-1ПК-6Ш5-А0

Апартаменти за гости

"Флора студио"  "Flora studio"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ФЛОРА", № 5, ет. 5, ап. 35

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top