нашите сайтове english

Варна - магията на морето

ПРОЕКТ № BG-176789478-2023-01-0006  “Варна – магията на морето”

 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № Т-РД-29-163/18.12.2023 г. по

Част от процедура:

BG-176789478-2023-01, „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“

 Обща цел на проекта:

Обща цел на Процедурата е провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристически услуги в Черноморския регион, която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост чрез популяризиране на черноморския туризъм и предлагане на интегриран туристически продукт.

Това ще се постигне чрез реализиране на активни маркетингови дейности в партньорство с летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ и германския туроператор „Шауинсланд Райзен“.

Маркетингови дейности по проекта:  изработване на рекламно съдържание „Beach Holidays“; разработване на туристически пакети "Golden Varna", "Спа и Балнео“, "Уикенд туризъм" и маркетинг на туристическите пакети в горепосочените четири направления.

 

ПРОЕКТ № BG-176789478-2023-01-0006  “Варна – магията на морето”

    Top