нашите сайтове english

График за явяване на допуснатите кандидати за длъжност Технически сътрудник към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 Мястото за провеждане на събеседването е:

сградата на Общинска администрация Варна, ет.14, стая 1401.

Име, презиме и фамилия на кандидата

рег.№

рег.№

Дата и час на събеседване

1.           

НДГ

 

РД24004704ВН/16.02.2024

14.03.2024г.

10,00ч.

2.           

ВДМС

РД24004614ВН/16.02.2024

 

3.           

ЖПП

РД24004681ВН/16.02.2024

 

4.           

КПК

 

РД24004587ВН/16.02.2024

5.           

ГВГ

РД24003448ВН/05.02.2024

РД24004622ВН/16.02.2024

6.           

АКК

РД24004648ВН/16.02.2024

РД24004650ВН/16.02.2024

7.           

ДИП

 

РД24004647ВН/16.02.2024

8.           

ИНМ

 

РД24004662ВБ/16.02.2024

9.           

ЕИИ

РД24004468ВН/15.02.2024

РД24004469ВН/15.02.2024

14.03.2024г.

11,00ч.

10.        

ГСА

РД24004450ВН/15.02.2024

РД24004451ВН/15.02.2024

11.        

ААД

 

РД24004452ВН/15.02.2024

12.        

МГГ

 

РД24004477ВН/15.02.2024

13.        

ИЖКТ

 

РД24004497ВН/15.02.2024

14.        

МВЙ

РД24004314ВН/14.02.2024

 

15.        

ЖАГ

РД24004335ВН/14.02.2024

РД24004336ВН/14.02.2024

16.        

ДПД

РД24004329ВН/14.02.2024

РД24004332ВН/14.02.2024

17.        

БПГ

РД24004387ВН/14.02.2024

РД24004384ВН/14.02.2024

14.03.2024г.

15,00ч.

18.        

ГИВ

РД24004273ВН/13.02.2024

 

19.        

ДЖП

 

РД24004223ВН/13.02.2024

20.        

ДТТ

 

РД24004201ВН/13.02.2024

21.        

НСД

 

РД24004202ВН/13.02.2024

22.        

БНП

 

РД24004211ВН/13.02.2024

23.        

ДИМ

РД24004125ВН/12.02.2024

 

24.        

МРК

РД24004096ВН/12.02.2024

РД24004095ВН/12.02.2024

25.        

ПИГ

РД24004073ВН/12.02.2024

РД24004074ВН/12.02.2024

14.03.2024г.

16,00ч.

26.        

МНМ

 

РД24004137ВН/12.02.2024

27.        

ЙПУ

РД24003943ВН/09.02.2024

РД24003944ВН/09.02.2024

28.        

НХШ

РД24004009ВН/09.02.2024

 

29.        

ПВК

РД24003794ВН/09.02.2024

 

30.        

ПТД

РД24003980ВН/09.02.2024

 

31.        

ИТА

 

РД24003929ВН/09.02.2024

32.        

ИНЧ

РД24003965ВН/09.02.2024

РД24003963ВН/09.02.2024

Име, презиме и фамилия на кандидата

рег.№

рег.№

Дата и час на събеседване

33.        

ЙДШ

РД24003978ВН/09.02.2024

РД24003979ВН/09.02.2024

15.03.2024г.

10,00ч.

34.        

НГЖ

РД24004048ВН/09.02.2024

РД24003952ВН/09.02.2024

35.        

ЙСА

РД24003837ВН/08.02.2024

РД24003836ВН/08.02.2024

36.        

ЯПЙ

РД24003812ВН/08.02.2024

РД24003811ВН/08.02.2024

37.        

ИГИ

 

РД24003725ВН/07.02.2024

38.        

ТИМ

 

РД24003531ВН/06.02.2024

39.        

МСЛ

 

РД24003565ВН/06.02.2024

40.        

ИСС

 

РД24003595ВН/06.02.2024

41.        

КПС

 

РД24003622ВН/06.02.2024

15.03.2024г.

11,00ч.

42.        

ЮГМ

РД24003450ВН/05.02.2024

 

43.        

КВД

РД24003455ВН/05.02.2024

РД24003457ВН/05.02.2024

44.        

СКС

РД24003339ВН/02.02.2024

РД24003338ВН/02.02.2024

 

Публикувано на 08.03.2024 г.

    Top