нашите сайтове english

Отчет на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Варна за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

    Top