нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1117/01.04.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1117-01.04.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1ТК-74И-А0 Апартаменти за гости "147"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз парк", вх. А, ет. 5, ап. 147.
 2. УИН В1-1ТЛ-6ЯУ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН", № 27, ет. 3, ап. 3.
 3. УИН В1-1ТМ-74Ц-А0 Апартаменти за гости "Панорама " "Panorama"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА" УЛ. "7-МА", № 34, ет. 3, ап. Д.
 4. УИН В1-1ТН-3В9-А0 Апартаменти за гости "Азур Премиум 4, А4"   "Azur Premium 4, A4"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена",  УЛ."46-та", № 6, бл. 4 АВ ет. 2, ап. A4.
 5. УИН В1-1ТР-754-А0 Апартаменти за гости        "Ле солей","Le soleil"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ", № 70, вх. Б, ет. 3, ап. 13.
 6. УИН В1-1ТЦ-765-А0 Апартаменти за гости "Блу Сънрайз комфорт"  "Blue Sunrise Comfort"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 55, ет. 1, ап. 1.
 7. УИН В1-1ТЧ-765-А0 Апартаменти за гости        "Блу сънрайз лукс" "Blue Sunrise Luxury"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка",  УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ" № 82, вх. Б, ет. 1, ап. Б11.
 8. УИН В1-1ТХ-4НЦ-А0 Апартаменти за гости "Маре Виста Суит"  "Mare Vista Suite"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 12, ет. 5, ат. 13.
 9. УИН В1-1ТС-755-А0 Апартаменти за гости        "Марина Варна"  "Marin Varna"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 6, ап. 12.
 10. УИН В1-1ТП-751-А0          Апартаменти за гости        "Владислав" "Vladislav"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 107, сграда № 6, ет. 4, ап. 6.
 11. УИН В1-1ТУ-75Е-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 49, вх. А, ет. 1, ап. 8.
 12. УИН В1-1ТТ-75В-С0          Стаи за гости          "Градски оазис"   "Town oasis"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТЪР ЕНЧЕВ", № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 10.
 13. УИН В1-1ТФ-75М-А0         Апартаменти за гости                 9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "АТАНАС МАНОЛОВ" № 5, ет. 2, ап. 4.

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top