нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1031/25.03.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

    На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 1031 / 25.03.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

028279

19.03.2024 г.

217-А

1

В1-1ТГ-72Ю-С0

Стаи за гости

"ГХП", "GHP"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Прибой", УЛ. "ПРИБОЙ-27-МА", № 15

028284

19.03.2024 г.

218-А

2

В1-1ТД-72Ю-С0

Стаи за гости

"Гардън хаус"  "Garden hоuse"

9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. Прибой, УЛ. "ПРИБОЙ-27-МА" № 8

027220

15.03.2024 г.

732-О

3

В1-1Т9-72Г-А0

Апартаменти за гости

"Подслон Варна Вайбс", "Podslon Varna Vibes"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТЪР ЕНЧЕВ", № 2, вх. 2, ет. 3, ап. 17

027314

15.03.2024 г.

733-О

4

В1-1ТБ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Русе 51"  "Ruse 51"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РУСЕ" № 51, ет. 4, ап. 15

027209

15.03.2024 г.

734-О

5

В1-1ТЖ-6ЧЯ-А0

Апартаменти за гости

"Майстора"  "Maistora"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВЛАД.ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА", № 14, ет. 2, ап. 2

026092

13.03.2024 г.

1343-П

6

В1-1Т8-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Виница"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 10, вх. А, ап.1

026989

15.03.2024 г.

1346-П

7

В1-1Т7-728-А0

Апартаменти за гости

"Чайка"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 17, вх. Д, ет. 6, ап. 114

027338

15.03.2024 г.

1347-П

8

В1-1ТА-4ЛР-А0

Апартаменти за гости

"Сирена"  "Sirena"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к. к-с "Сирена апартмънтс", вх. А, ет. 1, ап. 8 А

027927

18.03.2024 г.

1348-П

9

В1-1ТВ-72Ц-А0

Апартаменти за гости

"Кабакум"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, блок Б, вх. 4, ет. 5, ап. 9

028322

19.03.2024 г.

1349-П

10

В1-1ТЕ-731-А0

Апартаменти за гости

"Лозенград"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛОЗЕНГРАД" бл. 3, вх. Г, ет. 3, ап. 68

028326

19.03.2024 г.

1350-П

11

В1-1ТЗ-733-А0

Апартаменти за гости

"Комфорт и уют Ячеви" "Komfort i uyut Yachevi"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПЕТЪР РАЙЧЕВ", № 18, секция "А", ет. 0, ап. А1

029219

21.03.2024 г.

1351-П

12

В1-1ТИ-740-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена"- Слънчев ден резиденс-2, вх. А, ет. 6, ап. 18А

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top