нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за участие в подбор за длъжност РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗИП към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

С П И С Ъ К

Н А

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани към Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

М.Г.М. Рег.№РД24004337ВН/14.02.2024 г.

 

Резерви

1.

Я.Т.Л. Рег.№РД24004527ВН/15.02.2024 г.

  

След подписване на Административен договор за финансирането на проектите по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, класираният кандидат ще бъде поканен за назначаване.

 

Публикуван на 08.04.2024 г.

    Top