нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за участие в подбор за длъжност ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩН

С П И С Ъ К

Н А

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Д.Т.Т.  РД24004201ВН/13.02.2024 г.

2.

Н.С.Д. РД24004202ВН/13.02.2024 г.

 

Резерви

1.

Н.Д.Г. РД24004704ВН/16.02.2024 г.

2.

М.Г.Г. РД24004477ВН/15.02.2024 г.

3.

Г.В.Г.  РД24004622ВН/16.02.2024 г.

 

След подписване на Административен договор за финансирането на проектите по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, класираните кандидати ще бъдат поканени за назначаване.

 

Публикуван на 08.04.2024 г.

    Top