нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 08141/20.03.2024 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

Заповед 08141-20.03.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1357-П

1

В1-1ТЮ-76Х-А0

Апартаменти за гости

"5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг", ул. "102" № 7, бл. 1, ет. 3, ап. 5

1360-П

2

В1-1ТЯ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Студио Сплендид", "Studio Splendid"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", к-кс "Сплендид" бл. В, ет. 0, ат. 110

1361-П

3

В1-1У3-774-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Голдън Лайн", ап. 467

1363-П

4

В1-1У0-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Сава Радулов"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "САВА РАДУЛОВ" № 10, ет. 2, ап. 4

1364-П

5

В1-1У1-774-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с " Голдън Лайн", ет. 4, ап. 446

1365-П

6

В1-1У2-775-А0

Апартаменти за гости

"Морска перла 1" "Sea Pearl 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 82, вх. Б, ет. 2, ап. Б16

1366-П

7

В1-1У5-77Р-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РОЗА", № 37-А, ет. 5, ап. 11

1367-П

8

В1-1У9-785-А0

Апартаменти за гости

"Сий Парадайс"  "Sea Paradise"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПЕТЪР СКОРЧЕВ", № 4, вх. Д, ет. 8, ап. 227

221-А

9

В1-1ТШ-4НЦ-А0

Апартаменти за гости

"Оушънвю Оазис"  "Oceanview Oasis"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 9, ет. 5, ап. 17

2463-П

10

В1-1У8-77У-С0

Стаи за гости

"Вера"  "Vera"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПЕТЪР ПОПОВ", № 114

736-О

11

В1-1ТЩ-6ТТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН ОМУРТАГ" № 3, ет. 4, ап. 7

739-O

12

В1-1У4-77Н-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ДЕБЪР, № 19, ет. 2, ат.1

740-О

13

В1-1У6-77С-А0

Апартаменти за гости

"Стефан Караджа 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА", № 4, ет. 4, ап. 7

88-М

14

В1-1У7-77Р-А0

Апартаменти за гости

 

9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Трошево", БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 214, бл. 11, вх. Д, ет. 8, ап. 131

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top