нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1305/12.04.2024 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

-Заповед 1305-12.04.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-1УБ-6ХЖ-А0, Апартаменти за гости "Деси Бриз 59" "Desi briz 59" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р КИРИЛ ЙОРДАНОВ", № 59, ет. 1, ап. 3.
 2. УИН В1-1УЖ-6К8-А0, Апартаменти за гости "Миглена Веста Ривиера 1БД" "Miglena Vesta Riviera 1BD", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. Б, ет. 1, ап. 7.
 3. УИН В1-1УВ-6К8-А0, Апартаменти за гости "Махамед Саид Чайка 1БД", "Mohamed Saeed Chayka 1BD" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 204, ет. 2, ат. 5.
 4. УИН В1-1УГ-6К8-А0, Апартаменти за гости "Александра Иглика 2 2БД", "Aleksandra Iglika 2 2BD" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Иглика-2", секция "А", ет. 2, ап. А-12.
 5. УИН В1-1УД-78Т-А0, Апартаменти за гости "Милан 2", "Milan 2", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Бендита маре", вх. А, ет. 7, ап. А 711.
 6. УИН В1-1УЕ-78Ф-А0, Апартаменти за гости "Милан 1", "Milan 1", 9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Бендита маре", бл. А, ет. 8, ап. А 81.
 7. УИН В1-1УЛ-795-А0, Апартаменти за гости "Сити хаус", "Sity House", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ИЗГРЕВ" - 1, ул. "Орхидея" № 5а, ет. 1.
 8. УИН В1-1УК-795-А0, Апартаменти за гости "Бест фемили" "Best family" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 76, ет. 3, ап. 7.
 9. УИН В1-1УМ-795-А0, Апартаменти за гости "Комплекс Ян Палах" "Complex Yan Palah" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КИРИЛ ШИВАРОВ", № 9, бл. D, вх. В, ет. 4, ап. 14.
 10. УИН В1-1УН-79Е-А0, Апартаменти за гости "Азур Делукс", "Azur Delux", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 3, ет. 2, ап. 11.
 11. УИН В1-1УП-79Е-А0, Апартаменти за гости "Азур Делукс", "Azur Delux", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 4, ет. 1, ап. 4.
 12. УИН В1-1УР-79Е-А0, Апартаменти за гости "Азур Делукс" "Azur Delux" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та", № 2, бл. 4, ет. 1, ап. 5.
 13. УИН В1-1УС-79М-А0, Апартаменти за гости "Смарт Спейс Студио", "Smart Space Studio", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ИНДРЖИШКА КРЪСТЕВА", № 4, ет. 3, ап. 28.
 14. УИН В1-1УТ-4ПВ-А0, Апартаменти за гости "Варна", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р БОРИС ОКС", № 9, ет. 2, ап. 6.
 15. УИН В1-1УУ-7А1-С0, Стаи за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОБРИ ФИЛОВ", № 4.
 16. УИН В1-1УХ-7А2-А0, Апартаменти за гости "Влада" "Vlada", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОДОР ИКОНОМОВ", № 37, ет. -1, сграда №1.
 17. УИН В1-1УЦ-49С-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", № 72, вх. А, ет. 3, ап. 21.
 18. УИН В1-1УЩ-3Ю8-А0, Апартаменти за гости "Варна Сий Вю" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", № 72, вх. А, ет. 10, ап. 72.
 19. УИН В1-1УЮ-7АК-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", № 10, ет. 2, ап. А9.
 20. УИН В1-1УА-78Е-А0, Апартаменти за гости "Александра", "Alecsandra", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СВЕТИ КЛИМЕНТ", № 23, вх. Б, ет. 1.
 21. УИН В1-1УЗ-78Щ-А0, Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТРАХИЛ ВОЙВОДА", № 26, ет. 1, ап. 49
 22. УИН В1-1УИ-795-А0, Апартаменти за гости "Варна Парадайс" "Varna Paradise" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 22, ет. 4, ап. 9.
 23. УИН В1-1УФ-7А2-А0, Апартаменти за гости "Алекс" "Alex", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОХРИД", № 10 A, ет. 3, ап. 8.
 24. УИН В1-1УЧ-62Д-А0, Апартаменти за гости "Мюзик ин дъ Сий", "Music in the Sea", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РАЛИ МАВРИДОВ", № 36, ет. 5, ап. 33.
 25. УИН В1-1УШ-62Д-А0, Апартаменти за гости "Хидън трежър", "Hidden treasure" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТРОЛЕЙНА", № 9, бл. Д, вх. Е, ет. 2, ап. Е10.

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top