нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1433 / 19.04.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

      На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

  1. Заповед № 1433/19.04.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

037620

12.04.2024 г.

746-О

1

В1-1Ф0-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Алеко"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", № 21, ет. 2, ап. 4

037202

11.04.2024 г.

747-О

2

В1-1Ф2-7АУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РАЛИ МАВРИДОВ", № 36, ет. 7, ап. 52

038163

15.04.2024 г.

748-О

3

В1-1ФГ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Лято", "Summer"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН", № 14 А, ет. 3/4

038456

16.04.2024 г.

749-О

4

В1-1Ф9-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Топ Център" "Top Center"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 48, ет. 5, ап. 40

038463

16.04.2024 г.

750-O

5

В1-1Ф8-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Джулия"   "Julia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН", № 10, ет. 5, ап. 8

038472

16.04.2024 г.

751-О

6

В1-1Ф7-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Мезонет ИВ21"   "Maisonette IV21"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 21, ет. 4

038453

16.04.2024 г.

752-О

7

В1-1ФА-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Исторически", "Historic"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СЛАВЯНСКА", № 30, ет. 4, ап. 6

034940

05.04.2024 г.

89-М

8

В1-1УЯ-7АС-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "РЕПУБЛИКА", № 58, вх. 4, ет.7, ап.28

039023

17.04.2024 г.

91-М

9

В1-1ФМ-7БЩ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "МЛАДЕЖКА", бл. 33, вх. Б, ет. 4, ап. 33

034545

04.04.2024 г.

1387-П

10

В1-1Ф1-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Цветелина Аргищ Партез Студио" "Tsvetelina Argisht Partez Studio"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Аргищ Партез", бл. В, ет. 5, ап. 314

034550

04.04.2024 г.

1388-П

11

В1-1Ф3-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Ивайло Княз Борис 1БД" "Ivaylo Knyaz Boris 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 171А, ет. 2, ап. 5

038098

15.04.2024 г.

1389-П

12

В1-1Ф5-7Б1-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Каваклар", п.и. №3147А, к-с "Тригор Сити", вх. Д, ет. 5, ат. 1

037984

15.04.2024 г.

1390-П

13

В1-1Ф4-7Б0-А0

Апартаменти за гости

"Блу Експанс"  "Blu Expanse"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", ул. "56-та", № 2, бл. 3, ет. 6, ап. 27

037988

15.04.2024 г.

1391-П

14

В1-1Ф6-7Б9-А0

Апартаменти за гости

"Лана дел Капос", "Lana del Capos"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 АВ, ет. 5, ап. В 22

038062

15.04.2024 г.

1392-П

15

В1-1ФЖ-7БУ-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва", "Zlatna kotva"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна котва", вх. А, ет. 1, ап. 51 А

038624

16.04.2024 г.

1393-П

16

В1-1ФВ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Кабакум Бийч Резиденс"  "Kabakum beach rezidense"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-527", № 465, вх. 1, бл. Б, ет. 1, ат. 4

037346

12.04.2024 г.

1394-П

17

В1-1ФБ-7БЛ-А0

Апартаменти за гости

"Еко парк" "Eco park"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, кв. "Виница", с.о. "Манастирски рид", ПИ № 10135.2517.5430

038080

15.04.2024 г.

1395-П

18

В1-1ФД-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Хисар" "Hisar"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОПРА ХИСАР" № 30, сграда 5, ет. 6, ап. 14

037989

15.04.2024 г.

1396-П

19

В1-1ФЕ-6Л0-А0

Апартаменти за гости

"Бохо сийвю делукс" "Boho Seaview Deluxe"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 1, ет. 2, ап. 7, к-с "Азур Делукс"

038928

17.04.2024 г.

1397-П

20

В1-1ФЗ-7БЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Ваканционен комплекс "Аргищ Партез", бл. Д, ет. 3, ап. 513

038455

16.04.2024 г.

1398-П

21

В1-1ФИ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Пийсфул" "Peaceful"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МИР" № 22, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 9

038458

16.04.2024 г.

1399-П

22

В1-1ФЛ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Кабакум Дриймс" "Kabakum Dreams"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 110, ет. 2, ап. 4

039169

17.04.2024 г.

1401-П

23

В1-1ФН-7В3-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ. ЛЮБОР НИДЕРЛЕ" № 2, ет. 1, ап. 5

038960

17.04.2024 г.

1402-П

24

В1-1ФП-424-А0

Апартаменти за гости

"Арт Студио Виница", "Art Studio Vinica"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 44, ет. 2, ап. 2

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top