нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1501/26.04.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1501-26.04.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:    

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1362-П

1

В1-1ФЩ-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Престиж хоум 24"   "Prestige home 24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ", к-с "Престиж хоум", № 15, тяло 3, ет.3, ап.24

1400-П

2

В1-1ФК-0ЧЧ-С0

Стаи за гости

"Мей" "May"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОКТОР ИВАН БОГОРОВ" № 14

1403-П

2

В1-1ФР-7ВХ-А0

Апартаменти за гости

"Шаби Шик хоум"   "Shabby chic home"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", № 99, вх. Б, ет. 2, ап. 4

1404-П

3

В1-1ФС-7Г0-А0

Апартаменти за гости

"Панорама Варна" "Varna view"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРИЛЕП" бл. 2, вх. 13, ет. 9, ап. 89

1406-П

4

В1-1ФТ-0Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Сийвю Смарт Апартмънт", "Seaview Smart Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", № 72, вх. А, ет. 12, ап. 83

1407-П

5

В1-1ФЦ-7ГВ-А0

Апартаменти за гости

"Сий Парадайс"  "Sea Paradise"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ПЕТЪР СКОРЧЕВ", № 4, вх. Д, ет. 8, ап. 227

1408-П

6

В1-1ФЧ-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Траката 3-1"  "Trakata 3-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район "Приморски" ул. "3-та", №8, ет.-2, ап.1

1409-П

7

В1-1Х0-7ГШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ОСТРАВА" № 16, ет. 5, ап. 12

1410-П

8

В1-1Х1-7ГЮ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 354, вх. Б, ет. 5, ап. 40

1411-П

9

В1-1Х2-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" № 12, сграда 3, ет. 1, ап. 5

1412-П

10

В1-1Х3-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" № 12, сграда 3, ет. 3, ап. 14

1413-П

11

В1-1Х4-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ", № 12, ет. 2, ап. 9

1414-П

12

В1-1Х5-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ", № 12, ет. 2, ап. 7

1415-П

13

В1-1Х7-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" № 12, сграда 3, ет. 2, ап. 10

1416-П

14

В1-1Х8-7ДЛ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" № 12, сграда 3, ет. 1, ап. 4

1417-П

15

В1-1ХА-7ДЦ-А0

Апартаменти за гости

"Тед""Ted`s place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", № 6, ет. 1, ап. 2

1418-П

16

В1-1ХВ-7ДШ-А0

Апартаменти за гости

"Би Ен Пи Апартмънтс" "BNP Apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 354, бл. А,Б, вх. Б, ет. 5, ап. 48С, к-кс "Света Елена"

1419-П

17

В1-1ХГ-7Е6-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "1-ва" № 82, бл. А, Б, вх. Б, ет. 3, ап. 33 С

1420-П

18

В1-1ХБ-7ДШ-А0

Апартаменти за гости

"Би Ен Пи Апартмънтс", "BNP Apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 354,  бл. А,Б, вх. Б, ет. 4, ап. 36 С, к-кс "Света Елена"

222-A

19

В1-1ФЮ-7ГТ-С0

Стаи за гости

"Райска къща"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, С.О. "РАКИТНИКА", УЛ. "17-ТА", № 18

753-O

20

В1-1ФУ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

" Вили"  "Vili"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 39, ет. 4, ап. 6

754-О

21

В1-1ФФ-7Г6-С0

Стаи за гости

"Бизар", "Bizarre"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "Д-Р ЛЮДВИГ ЗАМЕНХОФ", № 40

755-О

22

В1-1ФХ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Бела", "Bella"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПИРИН", № 30, вх. Б, ет. 5, ап. 30

756-О

23

В1-1ФЯ-7ГФ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПИРОТ", № 4, сграда № 4, ет. 3, ап. 3

757-O

24

В1-1Х9-7ДТ-А0

Апартаменти за гости

"Шишкова градинка"  "Shishkova gradinka"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ", № 7, ет. 1, ап. 3

758-О

25

В1-1Х6-7ДС-А0

Апартаменти за гости

"Студио Си гардън","Studio Sea garden"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 33, ет. 1

759-О

26

В1-1ХД-7Е9-А0   

Апартаменти за гости

"I & V"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 11, ет. 5, ап. 10

92-М

27

В1-1ФШ-795-А0

Апартаменти за гости

"Фемили Гранд Мол"

9009, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Свети Иван Рилски", БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 155, бл. 28, вх. Д, ет. 6, ап. 75.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

 

    Top