нашите сайтове english

Информация за изпълнение на приходите и разходите и на средствата от Европейския съюз на Община Варна и на сметките за средства от Европейския съюз по тримесечия за 2024 г.

    Top