нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1555/08.05.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- 1. Заповед № 1555 - 08.05.2024 г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

040035

19.04.2024 г.

1405-П

1

В1-1ХЦ-0Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Сийвю смарт -2"  "Seaview Smart -2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", № 72, вх. A, ет. 12, ап. 84

042341

26.04.2024 г.

1421-П

2

В1-1ХЕ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Вила София"  "Vila Sofia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "САНДРОВО", № 17, ет. 1, ап. 4

042471

26.04.2024 г.

1422-П

3

В1-1ХЖ-7ЕМ-А0

Апартаменти за гости

"Златна линия 2-линия sw", "Golden Line 2-line sw"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Явор",  ет. 3, ап. 306

042639

26.04.2024 г.

1423-П

4

В1-1ХЗ-7ЕП-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,К.К. "Св. Св. Константин и Елена", ул. "57-ма", № 8, вх. Г, ет. 3, ап. 56, сграда "Карпе Вита 3"

043417

30.04.2024 г.

1424-П

5

В1-1ХК-7Ж7-С0

Стаи за гости

"Алфа Хаус" "Alfa Нouse"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Траката", УЛ."НИКОЛА ГАНУШЕВ" № 5

043442

30.04.2024 г.

1425-П

6

В1-1ХЛ-3В9-А0

Апартаменти за гости

"Азур Премиум 4, В20", "Azur Premium 4, B20"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 АВ, ет. 5, ап. В 20

043563

30.04.2024 г.

1426-П

7

В1-1ХМ-7ЖИ-А0

Апартаменти за гости

"Вегас"    "Vegas"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, С.О. "ВАЯЛАР", секция "А",  сграда №1, ет. 2, ап. 8

043763

30.04.2024 г.

1427-П

8

В1-1ХН-7ЖК-А0

Апартаменти за гости

"Парадайс сий Вю"  "Paradise sea view"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 110, ет. 2, ап. 6

044303

02.05.2024 г.

1430-П

9

В1-1ХР-7ЖЧ-А0

Апартаменти за гости

"Дилия Плейс"    "Diliya Place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КНЯЗ Н.НИКОЛАЕВИЧ", № 6, вх. В, ет. 4, ап. 11

044129

02.05.2024 г.

1433-П

10

В1-1ХХ-7ЖЮ-А0

Апартаменти за гости

"Мери"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 18А, бл. D, вх. В, ет. 2, ап. 4

043024

29.04.2024 г.

760-О

11

В1-1ХИ-7ЕЧ-А0

Апартаменти за гости

"П7-2", "P7-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ", № 7, ет. 2

043606

30.04.2024 г.

761-О

12

В1-1ХУ-7ЖШ-А0

Апартаменти за гости

"Крали Марко" "Krali Marko"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КРАЛИ МАРКО" № 9, вх. Б, ет. 5, ап. 26

043516

30.04.2024 г.

93-М

13

В1-1ХТ-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Адам и Ева"   "Adam and Eva"

9025, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, с.о. "Пчелина", ул. "Коста Цонев" № 22-А, ет. 1, ап. 3

044066

02.05.2024 г.

94-М

14

В1-1ХФ-7ЖЩ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТОПОЛА" № 36, ет. 4, ап. 6

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК. 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top