нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1605/13.05.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед 1605-13.05.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН Апартаменти за гости "Азур Делукс", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "56-та" № 2, бл. 4, ет. 1, ап. 6.
 2. УИН Апартаменти за гости "Амелиа", "Amelia", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АТАНАС ЛИПЧЕВ" № 4, ет. 2, ап. 10.
 3. УИН Апартаменти за гости "Релакс Суит" "Relax Suite", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", ПИ № 10135.2515.3721, Сграда 1, ет. 1, ап. 4.
 4. УИН Апартаменти за гости "Марилиан" "Marillian",     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 187, бл. Б, вх. А, ет. 4, ап. 7.
 5. УИН Апартаменти за гости "Свети Георги", "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. А, ет. 2, ап. 6.
 6. УИН Апартаменти за гости "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. А, ет. 3, ап. 7.
 7. УИН Апартаменти за гости "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. А, ет. 3, ап. 8.
 8. УИН Апартаменти за гости "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. А, ет. 4, ап. 9.
 9. УИН Апартаменти за гости "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. Б, ет. 2, ап. 6.
 10. УИН Апартаменти за гости  "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. Б, ет. 3, ап. 8.
 11. УИН Апартаменти за гости   "Свети Георги" "Saint George Apartments", 9021, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР" № 162, бл. Б, ет. 4, ап. 9.
 12. УИН Апартаменти за гости, 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 8, ет. 2, ап. 3.
 13. УИН Апартаменти за гости "Ла каса ди Нора", "La casa di Nora", 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 68, вх. В, ет. 11, ап. 88.
 14. Апартаменти за гости "Патриарха", 9008, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 121, бл. 42, вх. Б, ет. 2, ап. 15.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top