нашите сайтове english

Схеми и графици на ВИК ремонти

Схеми и график за обект: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“

Воден цикъл А2 - Ален мак

Воден цикъл А2 - Ваялар

Воден цикъл А2 -ETAP 1

Воден цикъл А2 - Манастирски рид

Воден цикъл А2 - Траката

Седмична програма ДЗЗД Хидроам 10.06.24г - 16.06.24г.

Справка изпълнение-03.06-09.06.24г

    Top