нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ”, се допускат до конкурс следните кандидати:

Имена на кандидата

1

Яница Василева

 

          На 27.05.2024 г. от 14.00 ч. в сградата на Община – Варна, адрес: бул. „Осми Приморски Полк“ №43, ет. 14, ст. 1401, ще се проведе тест и интервю с кандидатите успешно издържали теста.  

 

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ ”, не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Йорданка Димитрова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2

Диан Минев

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3

Ивелина Митева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

4

Боряна Ангелова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

5

Живка Кубадънова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

Публикувани на 20.05.2024 г.

    Top