нашите сайтове english

Жеко Жеков

Жеко ЖековПрез есента на 1896г. се провеждат поредните редовни общински избори. Превест вземат народняците и издигат за кмет адвоката Жеко Жеков. Той е първият кмет роден и израсъл във Варна. В къщата им на ул. "27 юли" по времве на Освобождението отсяда ген. Столипин.

Жеко Жеков е избиран и за народен представител.

По време на кметуването на Жеко Жеков градоустройственото развитие на Варна върви по плана от 1897г., скойто се предприемат решителни мерки за реконструкция на цялата улична мрежа. Прокарват се нови улици, прибавят се нови градски територии, главно за нуждите на бежанското население. Поставят се табели с именованието и номера на улиците. Възлага се на градския градинар Антон Новак да изработи план за засаждане на дръвчета около катедралния храм. общинският съвет взема решение за разширяване на Приморската градина. За пръв път през лятото на 1898г. общината открива телефонна служба с два телефона - единият в общината, а другият - в пожарната команда. Общинските съветници вземат решение за построяване на две училища, за предоставяне място за салон на Македонското дружество.

Общинският съвет с кмет Жеко Жеков се задържа по-продължително време. Но подобно на предшествениците си не може да осъществи изцяло замислената си програма.

Жеко Жеков остава в обществено-политическия живот и в годините когато вече не е кмет. През 1911-1912г. той е окръжен управител.

Top