нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1711/21.05.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1711-21.05.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1438-П

1

В1-1Ц9-7К3-С0

Стаи за гости

"Комплекс Максим"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Салтанат", № 81

1439-П

2

В1-1ЦБ-7КК-А0

Апартаменти за гости

"Йоанна 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "1-ва", № 82, бл. А,Б, вх. Б, ет. 4, ап. 45С

1440-П

3

В1-1ЦВ-7КП-А0

Апартаменти за гости

"Бриз Реюниън", "Breeze Reunion"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р МИРОН ИГНАТИЕВ", № 4, вх. А, ет. 2, ап. 6

1441-П

4

В1-1ЦГ-7КК-А0

Апартаменти за гости

"Йоанна 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ. "1-ва", № 82, вх. Б, ет. 4, ап. 43 С

1442-П

5

В1-1ЦЕ-7ЛД-А0

Апартаменти за гости

"№ 29"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "68-ма", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 29

1445-П

6

В1-1ЦК-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Св. Елена 5" "St. Elena 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."1-ва", № 82, бл. "А,Б", вх. "С", ет. 2, ап. 5

1446-П

7

В1-1ЦМ-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Студио Диляна", "Studio Dilyana"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  ул. "Руси Христов" № 3, ет. 3, ап. 8

1447-П

8

В1-1ЦН-7М7-С0

Стаи за гости

"Комплекс Максим"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Салтанат", № 81

1448-П

9

В1-1ЦП-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Аргищ Палас", "Argisht Palace"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ 10135.2571.842.2.26, ет. 4, ап. 27

1449-П

10

В1-1ЦЧ-7МХ-А0

Апартаменти за гости

"Марина"  "Marina"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН", № 19 А, сграда №1, ет. 1, ап. 2

1450-П

11

В1-1ЦХ-7МУ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 6, вх. Г, ет. 6, ап. 70

1451-П

12

В1-1ЦЩ-7МЮ-А0

Апартаменти за гости

"Аргищ Партез"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Аргищ Партез", бл. В, ет. 2, ап. 303

2-С

13

В1-1ЦС-7ММ-С0

Стаи за гости

"Гледката"   "Gledkata"

9027, обл. Варна, общ. Варна, село Звездица, МЕСТН. "ОРЕХЧЕТО", ПИ № 150, Кадастрален район 502

231-A

14

В1-1ЦД-6КС-А0

Апартаменти за гости

"Елизи летен"  "Elizi summer house"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 1, ет. 2, ат. 1

232-А

15

В1-1ЦФ-7МТ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, С.О. "Прибой", кв. 2, УПИ № VI-1890, ПИ № 10135.5405.3050

233-A

16

В1-1ЦЦ-7МФ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, С.О. "ЗЕЛЕНИКА" ул. "26-та", № 2

251-А

17

В1-1ЦЯ-7Н0-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ИВАН ВЛАДИКОВ" № 26, Сграда 1, ет. 1, ап. 1

764-О

18

В1-1ЦА-7К9-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 9, ет. 3, ап. 121

765-О

19

В1-1ЦИ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Воден Резидънс"  "Voden Residence"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВОДЕН", № 25, ет. 2, ап. 2

766-О

20

В1-1ЦЛ-7ЛС-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ" № 21, ет. 3, ап. 8

767-O

21

В1-1ЦР-7МД-А0

Апартаменти за гости

"Централен апартамент 5 минути от плажа"  "Central apartment 5 min to beach"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ", № 14, ет. 3, ап. 4

768-О

22

В1-1ЦТ-1УТ-С0

Стаи за гости

"Казабланка"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КРЪСТЮ МИРСКИ" № 1, ет. 3

769-О

23

В1-1ЦУ-6НД-А0

Апартаменти за гости

"Батенберг"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 19, ет. 1, ап. 1

770-О

24

В1-1ЦЮ-7МЯ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."БАРУТЕН ПОГРЕБ", бл. 1, ет. 3, ап. 10

771-О

25

В1-1ЦЖ-7ЛМ-А0

Апартаменти за гости

"Йо Уан", "Yo One"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 9, ет. 5, ат. 21

772-О

26

В1-1ЦЗ-7ЛМ-А0

Апартаменти за гости

"Йо Ту", "Yo Two"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 9, ет. 4, ат. 12

95-М

27

В1-1ЦШ-7МЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ" № 13-А, ет. 1, ап. 1

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top