нашите сайтове english

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 - архив

Заповед № 1886/04.06.2024 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне седалище на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед № 1750/25.05.2024 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за сформиране на съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския Парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци -  част II за гласуване в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Заповед № 1551/07.05.2024 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския Парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци -  част I за гласуване в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране съставите на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за членове на Европейския Парламент от РБ и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Заповед № 1469/24.04.2024 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Варна във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския Парламент от РБ и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Приложение № 1 към Заповед № 1469/24.04.2024 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1400/17.04.2024 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за членове на Европейския Парламент от РБ и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Приложение №1 към Заповед № 1400/17.04.2024 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 1400/17.04.2024 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

Указ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Top