нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.49, т.2 Подадена декл. по чл.49, т.1 име промяна Дирекция  длъжност дата
301   Димана Ленкова Стоянова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 18.4.2024
302   Диляна Добромирова Атанасова   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Психолог" 18.4.2024
303   Петя Йорданова Любчева   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Превантивно информационен център" 18.4.2024
304   Станка Илиева Пантелеева     ПД Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 18.4.2024
305   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 18.4.2024
306   Цанко Киров Цанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 18.4.2024
307   Румяна Стоянова Хараламбова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Началник на отдел Лечебни заведения и ДУЗ 18.4.2024
308   Виолета Ганчева Димитрова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 18.4.2024
309   Димитричка Петрова Панчева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Финанси" 18.4.2024
310   Неда Ивайлова Димитрова    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 18.4.2024
311   Елена Стефанова Михова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 18.4.2024
312   Илияна Русева Тимнева   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Началник на отдел Финанси и ТРЗ 18.4.2024
313   Надежда Любенова Желязкова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 18.4.2024
314   Ирена Йовчева Александрова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Лечебни заведения" 18.4.2024
315   Жени Йорданова Стоянова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 18.4.2024
316   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодно обслужване" 18.4.2024
317   Нойо Йонков Ноев   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 18.4.2024
318   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 18.4.2024
319   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 18.4.2024
320   Мирослав Галинов Николов   ЕООС Ст. експерт "Управление на отпадъците" 18.4.2024
321 24 Мариела Стилиянова Веселинова   УЧРАУ ст.експерт "Деловодно обслужване" 18.4.2024
322   Жанет Христова Христова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 18.4.2024
323   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел КИР 18.4.2024
324   Антон Костов Авернов   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 19.4.2024
325   Стела Веселинова Докова   ПНО Юрисконсулт 19.4.2024
326   Доника Баева Михалева   ОМД Гл. експерт "Училища" 19.4.2024
327   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 19.4.2024
328   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 19.4.2024
329   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 19.4.2024
330   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 19.4.2024
331   Николай Иванов Пискулийски   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 19.4.2024
332   Гинка Николаева Стефанова   ТУРИЗЪМ Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 19.4.2024
333   Мартина Петрова Маркова-Янева    ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 19.4.2024
334   Лидия Николова Христова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Икономист" 19.4.2024
335   Калина Георгиева Борисова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 19.4.2024
336   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор ЕСГРАОН 19.4.2024
337   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор "Гражданско състояние" 19.4.2024
338   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 19.4.2024
339   Пламена Георгиева Драганова   ФСД Старши счетоводител 19.4.2024
340   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 19.4.2024
341   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 19.4.2024
342   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел Вътрешен контрол 19.4.2024
343   Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 19.4.2024
344 33 Николай Анастасов Кенаров   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 22.4.2024
345   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 22.4.2024
346   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  22.4.2024
347   Милена Генова Минева    АГУП Главен юрисконсулт 22.4.2024
348   Веселин Кръстев Василев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 22.4.2024
349   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Гл. експерт "Финанси" 22.4.2024
350   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел Образование 22.4.2024
351   Тихомир Ванков Казаков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 22.4.2024
352   Румен Христов Тенев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 22.4.2024
353   Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 22.4.2024
354   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 22.4.2024
355   Петранка Добрева Димова   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 22.4.2024
356   Десислава Стефанова Вълчева   УЧРАУ Ст. експерт "Човешки ресурси" 22.4.2024
357   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 22.4.2024
358 37 Петър Валериев Друмев   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 22.4.2024
359   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 22.4.2024
360   Миглена Йовчева Йонкова    ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 22.4.2024
361   Кремена Неделчева Дончева   ФСД Старши счетоводител 22.4.2024
362   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Гл. експерт "Човешки ресурси" 22.4.2024
363   Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 22.4.2024
364   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2024
365   Десислава Красимирова Василева   МД Главен юрисконсулт 22.4.2024
366   Мария Деянова Апостолова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2024
367   Мелина Недева Монева    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2024
368   Веселин Радев Кателиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 22.4.2024
369   Сиана Георгиева Илиева   АГУП Главен юрисконсулт 22.4.2024
370 29 Полина Георгиева Костова   ФСД Старши счетоводител 22.4.2024
371   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административни услуги" 22.4.2024
372   Георги Николаев Николов   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 22.4.2024
373   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 22.4.2024
374   Ралица Атанасова Славчева   ФСД Счетоводител 22.4.2024
375   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 22.4.2024
376   Весела Иванова Великова   СД Гл. инспектор "Социално подпомагане и проекти" 22.4.2024
377   Румянка Василева Начева   ТУРИЗЪМ Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 22.4.2024
378   Милена Владимирова Вълчанова   ПД Ръководител звено "Почивно дело и социален отдих" 22.4.2024
379   Галина Любомирова Арнаудова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 22.4.2024
380   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 22.4.2024
381   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 22.4.2024
382   Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 23.4.2024
383   Галя Миткова Моева-Петкова   КОС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 23.4.2024
384   Петър Върбанов Радушев   Проекти Ръководител на проект 23.4.2024
385   Кремена Маринова Христова   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 23.4.2024
386   Величка Минчева Русева   СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  23.4.2024
387   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 23.4.2024
388   Ирена Божидарова Митева   ИИБ Гл. експерт "Енергийна ефективност" 23.4.2024
389   Виктория Максимова Лилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 23.4.2024
390   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 23.4.2024
391   Евелина Кирова Симеонова    ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 23.4.2024
392   Ивелина Георгиева Цонева   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 23.4.2024
393   Валентина Кирилова Иванова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Здравеопазване и репродуктивно здраве" 23.4.2024
394   Дикрения Хачик Хачадурян   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 23.4.2024
395   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 23.4.2024
396   Валентина Колева Костова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2024
397   Христина Йорданова Христова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2024
398   Венелин Александров Стаменов   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 23.4.2024
399   Маргарита Любомирова Пулева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 23.4.2024
400   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2024
401   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Старши юрисконсулт 23.4.2024
402   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 23.4.2024
403   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 23.4.2024
404   Лорина Николаева Никова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 23.4.2024
405   Иван Атанасов Докторов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 24.4.2024
406   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 24.4.2024
407   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 24.4.2024
408   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 24.4.2024
409   Нели Димитрова Евлогиева   КОС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 24.4.2024
410   Дарина Пенкова Пешева   КОС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 24.4.2024
411   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 24.4.2024
412   Анна Стойчева Стойкова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 24.4.2024
413   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 24.4.2024
414   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" 24.4.2024
415   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 24.4.2024
416   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 24.4.2024
417   Росен Иванов Димитров   ССИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 24.4.2024
418   Светла Георгиева Колева   ФСД Старши счетоводител 24.4.2024
419   Бисерка Младенова Алексиева   ПРЕВЕНЦИИ Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 24.4.2024
420   Тодор Иванов Манов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 24.4.2024
421   Юлия Петкова Петкова   КОС Директор 24.4.2024
422   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 24.4.2024
423   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 24.4.2024
424   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 24.4.2024
425   Цветан Найденов Пешев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 24.4.2024
426   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 24.4.2024
427   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 24.4.2024
428   Димитър Николаев Колев   ПРЕВЕНЦИИ Мл. експерт "Превантивно информационен център" 24.4.2024
429   Николай Владимиров Кърджиев   ПРЕВЕНЦИИ Ст. експерт "Училищна превенция" 24.4.2024
430   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.4.2024
431   Валентина Стоянова Димитрова   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.4.2024
432   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.4.2024
433   Стефан Славов Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 24.4.2024
434   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 24.4.2024
435   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 25.4.2024
436   Тодорка Иванова Кондева    ОМД Старши счетоводител 25.4.2024
437   Росица Димитрова Цонева   ОМД Старши счетоводител 25.4.2024
438   Митко Георгиев Димитров   УСКОР старши дежурен 25.4.2024
439   Антоанета Иванова Хинева   ОМД Гл. експерт "Училища" 25.4.2024
440   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 25.4.2024
441   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 25.4.2024
442   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 25.4.2024
443   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 25.4.2024
444   Симона Ивайлова Трифонова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 25.4.2024
445   Нели Димитрова Ангелова   МД Ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 25.4.2024
446   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 25.4.2024
447   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 25.4.2024
448   Пенка Пейкова Анастасова   СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 25.4.2024
449   Мила Дианова Цонева    СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности" 25.4.2024
450   Елза Димитрова Харалампиева   СПОРТ Гл. експерт "Спортни дейности" 25.4.2024
    Top