нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 705

Подадена декл. по чл.49, т.2 Подадена декл. по чл.49, т.1 име промяна Дирекция  длъжност дата
601   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 9.5.2024
602   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Регулация" 9.5.2024
603   Велина Ганчева Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 9.5.2024
604   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел Общинска икономика, транспорт и реклама 9.5.2024
605   Златина Илиева Илиева   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     9.5.2024
606   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 9.5.2024
607   Стефка Среброва Костова   ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  9.5.2024
608   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  9.5.2024
609   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  9.5.2024
610   Добромир Лалев Досев   ПРЕВЕНЦИИ Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 9.5.2024
611   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 9.5.2024
612   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Гл. експертт "Архитектура" 9.5.2024
613   Живко Георгиев Хаджиев   МД Главен юрисконсулт 9.5.2024
614   Небахат Нефет Кадир   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 9.5.2024
615   Стефка Веселинова Кателиева   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 9.5.2024
616   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 9.5.2024
617   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  9.5.2024
618   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 9.5.2024
619   Веселин Илиев Илиев   ИИБ Гл. експерт "Отопление и вентилация" 9.5.2024
620   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 9.5.2024
621   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 9.5.2024
622   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Началник на отдел Инфраструктурни проекти 9.5.2024
623   Елка Йорданова Апостолова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 9.5.2024
624   Лилия Радева Мирева   СД Началник на отдел СДЖП 9.5.2024
625   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел СППУР 10.5.2024
626   Елена Любчева Панайотова    ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 10.5.2024
627   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 10.5.2024
628   Виктор Иванов Константинов   ФИБ Мл. експерт "Бюджет" 10.5.2024
629   Виктория Мирославова Николова   ОИЦ Управител 10.5.2024
630   Славина Иванова Жекова   ОИЦ Експерт "Комуникация и информация" 10.5.2024
631   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 10.5.2024
632   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Ст. експерт "Освидетелстване на сгради" 10.5.2024
633   Дарина Иванова Пенева    ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  10.5.2024
634   Евелина Георгиева Динчева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 10.5.2024
635   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 10.5.2024
636   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 10.5.2024
637   Ралица Радославова Славова-Георгиева     ПНО Главен юрисконсулт 10.5.2024
638   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 10.5.2024
639   Грета Василева Станчулова    ЕНОП Мл. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 10.5.2024
640   Неда Анастасова Янкова   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2024
641   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  13.5.2024
642   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  13.5.2024
643   Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Гл. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 13.5.2024
644   Карина Добромирова Кичанова   ОИЦ експерт "Информационно обслужване и услуги" 13.5.2024
645   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 13.5.2024
646   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 13.5.2024
647   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 13.5.2024
648   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Ст. експерт "Комуникации и безопасност на движението" 13.5.2024
649   Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 13.5.2024
650   Татяна Вълчева Константинова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 13.5.2024
651   Диляна Маринова Вълкова    УС Старши експерт "Управление на собствеността"  13.5.2024
652   Петър Тодоров Петров   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 13.5.2024
653   Светла Николова Маринова   ПНО Директор 13.5.2024
654   Атанаска Владимирова Тодорова   ОСИСД Главен юрисконсулт 13.5.2024
655   Надежда Николаева Харизанова-Панталеева   АГУП Гл. експерт "Ландшафтна архитектура" 13.5.2024
656   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 13.5.2024
657   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 13.5.2024
658   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     13.5.2024
659   Валентина Тончева Ганева   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 13.5.2024
660   Симеон Михайлов Симеонов   АГУП Гл. експерт "Градоустройство" 13.5.2024
661   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел ООР 14.5.2024
662   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 14.5.2024
663   Биляна Антимова Якова-Атанасова   ИГТ Ръководител на проект 14.5.2024
664   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник на отдел Общинска инфраструктура 14.5.2024
665   Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 14.5.2024
666   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 14.5.2024
667   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 14.5.2024
668   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел Пресцентър, ВО и Протокол 14.5.2024
669   Стефан  Атанасов Савов   ФИБ Началник на отдел КБП 14.5.2024
670   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 14.5.2024
671   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 14.5.2024
672   Рада Желязкова Момакова   ОП ОПИП Главен счетоводител 14.5.2024
673   Нели Георгиева Иванова    ФСД Старши счетоводител 14.5.2024
674   Янислава Иванова Георгиева   ОП Спорт Варна главен счетоводител 14.5.2024
675   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 14.5.2024
676   Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 14.5.2024
677   Йорданка Илиева Попчева   ОП КДХ Главен счетоводител 14.5.2024
678   Силвия Неделчева Йоргакиева    ПНО Юрисконсулт 14.5.2024
679   Боряна Крумова Петрова   ОП ТАСРУД главен счетоводител 14.5.2024
680   Милка Станкова Маджарова   КДР Главен счетоводител 14.5.2024
681   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  14.5.2024
682   Жасмина Георгиева Станчева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 14.5.2024
683   Кристиан Симеонов Саралиев   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"- 0,5 бр. 14.5.2024
684   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 14.5.2024
685   Катя Николова Момчилова   ТУРИЗЪМ Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 14.5.2024
686   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел КТДТ 14.5.2024
687   Петя Николова Димитрова    ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 14.5.2024
688   Росица Минчева Радева   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 14.5.2024
689   Милена Руменова Недялкова   ЕООС Началник на отдел КОЧОТ 14.5.2024
690   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 15.5.2024
691   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен к-кс Главен счетоводител 15.5.2024
692   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 15.5.2024
693   Станислава Димова Йорданова    КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 15.5.2024
694   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 15.5.2024
695   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     15.5.2024
696   Веселина Огнянова Карагьозова   ЕООС Гл. експерт "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 15.5.2024
697   Диана Валентинова Бекярова   КК Началник на отдел Обща канцелария 15.5.2024
698   Диян Пенчев Дичев   КК Ст. експерт "Пресцентър, връзки с обществеността и протокол" 15.5.2024
699   Николай Петров Колев   Хранителен к-кс Управител 15.5.2024
700   Димчо Петров Терзиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 15.5.2024
701   Ивелина Стефанова Илиева   ЕООС Началник на отдел ООС 15.5.2024
702   Полимира Парашкевова Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.5.2024
  52 Велина Пламенова Гребенска   Галерия за графично изкуство Директор 17.5.2024
703 54 Павлина Стефанова Костадинова   СД главен инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 23.5.2024
704 46 Мая Димитрова Шопова   ПНО Главен юрисконсулт 23.5.2024
705 47 Миглена Неделчева Братанова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 27.05.2024
    Top