нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1738/23.05.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

        На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 1738 - 23.05.2024 г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

№ по ред

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

1

2

 

8

9

10

11

1

048488

16.05.2024 г.

234-А

В1-1Ч0-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 2, ет. 4, ап. 9

2

048492

16.05.2024 г.

235-А

В1-1Ч1-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 2, ет. 4, ап. 7

3

048490

16.05.2024 г.

236-А

В1-1Ч2-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 2, ет. 5, ап. 11

4

048494

16.05.2024 г.

237-А

В1-1Ч3-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 2, ет. 2, ап. 2

5

048497

16.05.2024 г.

238-А

В1-1Ч4-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 3, ет. 8, ап. 13

6

048498

16.05.2024 г.

239-А

В1-1Ч5-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 3, ет. 7, ап. 12

7

048500

16.05.2024 г.

240-А

В1-1Ч6-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 3, ет. 7, ап. 11

8

048502

16.05.2024 г.

241-А

В1-1Ч7-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-СТ.6", "3-3-ST.6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ4, № 6, вх. 3, ет. 3, ат. 6

9

048592

16.05.2024 г.

242-А

В1-1Ч8-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-СТ.106", "3-4-ST.106"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 1, ат. 106

10

048593

16.05.2024 г.

243-А

В1-1Ч9-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-СТ.28", "3-4-ST.28"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 9, ат. 28

11

048600

16.05.2024 г.

244-А

В1-1ЧА-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 10, ап. 11

12

048602

16.05.2024 г.

245-А

В1-1ЧБ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 2, ап. 5

13

048603

16.05.2024 г.

246-А

В1-1ЧВ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 2, ап. 4

14

048605

16.05.2024 г.

247-А

В1-1ЧГ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-21"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 5, ап. 21

15

048611

16.05.2024 г.

248-А

В1-1ЧД-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 6, ап. 24

16

048613

16.05.2024 г.

249-А

В1-1ЧЕ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-56"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 11, ап. 56

17

048617

16.05.2024 г.

250-А

В1-1ЧЖ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-51"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 10, ап. 51

18

048559

16.05.2024 г.

252-А

В1-1ЧС-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.4"  "3-4-ST.4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 1, aт. 4

19

048553

16.05.2024 г.

253-А

В1-1ЧР-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.5"  "3-4-ST.5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 2, ат. 5

20

048564

16.05.2024 г.

254-А

В1-1ШВ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 5, ап. 5

21

048566

16.05.2024 г.

255-А

В1-1ШГ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.14"  "3-4-ST.14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 4, ат. 14

22

048574

16.05.2024 г.

256-А

В1-1ШД-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.10"  "3-4-ST.10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 3, ат. 10

23

048577

16.05.2024 г.

257-А

В1-1ШЖ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.15"  "3-4-ST.15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 5, ат. 15

24

048580

16.05.2024 г.

258-А

В1-1ШК-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-ST.19"  "3-4-ST.19"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 6, ат. 19

25

048583

16.05.2024 г.

259-А

В1-1ШЛ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-ST.24"   "3-4-ST.24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 8, ат. 24

26

048585

16.05.2024 г.

260-А

В1-1ШМ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.35"  "3-4-ST.35"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 11, ат. 35

27

048587

16.05.2024 г.

261-А

В1-1ШН-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-CT.18"   "3-4-ST.18"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 4, ет. 6, ат. 18

28

048581

16.05.2024 г.

262-А

В1-1Ш5-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-CT.3"  "3-1-ST.3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 1, ат. 3

29

048584

16.05.2024 г.

263-А

В1-1Ш2-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-CT.7"  "3-1-ST.7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 2, ат. 7

30

048594

16.05.2024 г.

264-А

В1-1ЧУ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 5, ет. 3, ап. 6

31

048558

16.05.2024 г.

265-А

В1-1Ш0-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-CT.6"  "3-1-ST.6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 2, ат. 6

32

048576

16.05.2024 г.

266-А

В1-1ЧЮ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 2, ап. 5

33

048571

16.05.2024 г.

267-A

В1-1ЧЦ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-CT.13"  "3-1-ST.13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 4, ат. 13

34

048569

16.05.2024 г.

268-A

В1-1ЧЧ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1-CT.4"  "3-1-ST.4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 1, ат. 4

35

048567

16.05.2024 г.

269-А

В1-1ЧХ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-1- CT.9"  "3-1- ST.9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 6, вх. 1, ет. 3, ат. 9

36

048463

16.05.2024 г.

270-А

В1-1ЧЛ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-СТ.3"    "3-3-ST.3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 3, ет. 1, ат. 3

37

048474

16.05.2024 г.

271-А

В1-1ЧН-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-СТ.16"    "3-3-ST.16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 3, ет. 8, ат. 16

38

048476

16.05.2024 г.

272-А

В1-1ЧТ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-СТ.5"    "3-3-ST.5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 3, ет. 2, ат. 5

39

048477

16.05.2024 г.

273-А

В1-1ЧФ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-3-СТ.9"    "3-3-ST.9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 3, ет. 4, ат. 9

40

048479

16.05.2024 г.

274-А

В1-1ЧШ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-18"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 2, ет. 7, ап. 18

41

048483

16.05.2024 г.

275-А

В1-1ЧЩ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-СТ.5"    "3-2-ST.5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 2, ет. 3, ат. 5

42

048484

16.05.2024 г.

276-А

В1-1ЧЯ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 2, ет. 7, ап. 16

43

048485

16.05.2024 г.

277-А

В1-1Ш1-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-2-8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 2, ет. 4, ап. 8

44

048596

16.05.2024 г.

278-А

В1-1Ш3-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-4-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 4, ет. 4, ап. 2

45

048610

16.05.2024 г.

279-А

В1-1Ш6-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-СТ.102"    "3-5-ST.102"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 1, ат. 102

46

048620

16.05.2024 г.

280-А

В1-1Ш7-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-49"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 10, ап. 49

47

048622

16.05.2024 г.

281-А

В1-1Ш8-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-39"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 8, ап. 39

48

048626

16.05.2024 г.

282-А

В1-1Ш9-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-31"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 7, ап. 31

49

048629

16.05.2024 г.

283-А

В1-1ША-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-20"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 5, ап. 20

50

048632

16.05.2023 г.

284-А

В1-1ШБ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 3, ап. 7

51

048634

16.05.2024 г.

285-А

В1-1ШЕ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 4, ап. 13

52

048635

16.05.2024 г.

286-А

В1-1ШЗ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"3-5-14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 6, вх. 5, ет. 4, ап. 14

53

048659

16.05.2024 г.

287-А

В1-1ЧИ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1-1-6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 1, ет. 5, ап. 6

54

048661

16.05.2024 г.

288-А

В1-1ЧК-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-13 -СТ.5"; "2-13-ST.5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, сграда 12, вх. 13, ет. 1, ат. 5

55

048663

16.05.2024 г.

289-А

В1-1ШП-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-13-СТ.3"    "2-13-ST.3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 13, ет. -1, ат. 3

56

048642

16.05.2024 г.

290-А

В1-1ЧП-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1-4-CT.16"; "1-4-ST.16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 4, ет. 1, ат.16

57

048645

16.04.2024 г.

291-А

В1-1Ш4-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1-5-CT.14"  "1-5-CT.14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 1, ат. 14

58

048657

16.05.2024 г.

292-А

В1-1ЧМ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"1-2-9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 2, ет. 6, ап. 9

59

049180

20.05.2024 г.

293-А

В1-1ШР-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"2-15-7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 13, вх. 15, ет. 3, ап. 7

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top