нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1802/28.05.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1802-28.05.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

 1. В1-1Щ9-5Ш9-А0 Апартаменти за гости        "Дива череша"    "Wild Cherry"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. " СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."45-та", № 4, ет. 3, ат.10.
 2. В1-1Щ7-5Ш9-А0 Апартаменти за гости        "Дива череша"    "Wild Cherry"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."45-та", № 4, ет. 1, ап. 4.
 3. УИН В1-1ХП-5Ш9-А0 Апартаменти за гости        "Дива череша"    "Wild Cherry"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. " СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45-та" № 4, ет. 2, ап. 6.
 4. УИН В1-1ХС-5Ш9-А0 Апартаменти за гости        "Дива череша"    "Wild Cherry"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. " СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45-та" № 4, ет. 2, ап. 5.
 5. УИН В1-1ЧЗ-6ЗЗ-А0 Апартаменти за гости        "Ради' с плейс", "Radi`s place"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 54, вх. А, ет. 6, ап. 43.
 6. УИН В1-1ШС-6ЗЗ-А0 Апартаменти за гости        "Павлина' с плейс"   "Pavlina' s place"         9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЗОРА" № 18, ет. 4, ап. 11.
 7. УИН В1-1ШТ-1РК-А0 Апартаменти за гости        "ХВГ-АЗУР-ДЛ2"  "HVG-AZUR DL2"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена"  ул. "56-та", № 2, бл. 2, ет. 6, ап. 36.
 8. УИН В1-1ШУ-7НЮ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, к.к. Златни пясъци, к-кс "LTI Берлин Голдън Бийч", ет. 4, ап. 3.
 9. УИН В1-1ШФ-7П1-А0 Апартаменти за гости        "LTI Берлин голдън бийч"  "LTI Berlin Golden Beach"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс, "LTI Берлин Голдън Бийч" ет. 5, ап. 5.
 10. УИН В1-1ШЯ-7ПФ-А0 Апартаменти за гости        "За теб"  "For You"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р АНАСТАСИЯ ЖЕЛЕЗКОВА", № 42, вх. Б, ет. 6, ат. 14.
 11. УИН В1-1ШЦ-7П5-А0 Апартаменти за гости        „Топра Хисар“, "Topra Hisar"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОПРА ХИСАР", № 30, ет. 5, ап. 12.
 12. УИН В1-1ШЧ-1РК-А0 Апартаменти за гости        "ХВГ-АЗУР-ДЛ5"  "HVG-AZUR DL5"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена",  ул. "56-та" № 2, бл. 5, ет. 1, ап. 3.
 13. УИН В1-1ШШ-7ПР-А0 Апартаменти за гости        "Никеа"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ет. 1, ап. 13А, ПИ № 10135.2573.18.1.15.
 14. УИН В1-1ШЩ-7П1-А0 Апартаменти за гости        "LTI Берлин Голдън Бийч"  "LTI Berlin Golden Beach"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "LTI Берлин Голдън Бийч", Сграда 4, ет. 11, ап. 2.
 15. УИН В1-1Щ1-7ПЧ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", № 29, ет. 3, ап. 4.
 16. УИН В1-1Щ6-1ЦА-А0 Апартаменти за гости        "Бриз 8", "Briz 8"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "СВЕТИ НИКОЛА", № 81,  сграда № 1, ет. 3, ап. 8.
 17. УИН В1-1ШХ-7П2-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 6, ет. 5, ат. 12.
 18. УИН В1-1ШЮ-7ПТ-А0 Апартаменти за гости        "Сити апартамент Варна"  "City Appartment Varna"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", № 41, ет. 2, ап. 4.
 19. УИН В1-1Щ0-2З5-А0 Апартаменти за гости        "Гларус"   "Glarus apartment"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 59, ет. 5, ап. 39.
 20. УИН В1-1Щ5-7ПШ-А0 Апартаменти за гости        "Варна сити център"  "Varna City Center"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПИРОТ", № 4, ет. 3, ап. 3.
 21. УИН В1-1Щ2-7ПЧ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 131, бл. 41, вх. А, ет. 1, ап. 8.
 22. УИН В1-1Щ3-1ЦА-А0 Апартаменти за гости        "Фламинго Оазис", "Flamingo Oasis"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 39, ет. 1, ап. 3.
 23. УИН В1-1Щ4-1ЦА-А0 Апартаменти за гости        "Каравелов", "Karavelov"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 34, сграда № 3, ет. 2, ап. 15.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top