нашите сайтове english

Дамян Перелингов

Дамян ПерелинговПрез пролетта на 1903г. властта в страната преминава в ръцете на народнолибералите /стамболовистите/. Тъй като те нямат необходимата подкрепа за да овладеят всички органи на държавната власт в града, привличат на своя страна радославистите. Без да разпускат Общинския съвет, правят някои промени и кмет става адвоката Дамян Перелингов.

Той заема кметската длъжност от м.юли 1903г. до м. януари 1904г.Дамян Перелингов изготвя доклад до Общинския съвет, в който констатира недоброто състояние на общинските финанси и занемарената благоустройствена политика. Предлага да се отдаде на концесия снабдяването на Варна с вода, канализирането й, построяването на нова скотобойна, изграждане на театрална сграда, хотел и др. Предложенията на кмета се разискват и някои от тях започват да се реализират. Общинските съветници одобряват по принцип заем от два и половина млн. лв., за изплащане на стари дългове и за изплащане на всички отчуждени стари имоти за уличната регулация.

Дамян Перелингов не успява да осъществи замислената програма поради краткотрайния си мандат. По-късно, през 1913-1914г. той става областен управител.

Top