нашите сайтове english

Реформиране на Дом за стари хора "Гергана" чрез извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“

Бенефициент – Община Варна

Обща стойност на проекта – 7 680 995.51 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основна цел на проекта: Привеждане на съществуващата материална база на Дом за стари хора „Гергана“ в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Проект "Реформиране на Дом за стари хора "Гергана" чрез извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст"

    Top