нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №1888/04.06.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1888-04.06.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

1

2

6

7

8

9

10

18

050265

21.05.2024 г.

1462-П

1

В1-1ЩР-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Градска мечта", "City Dream"

"Интер инвест 01" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Княз Дондуков" № 25, ет. 2, ап. 2
 Тел: 0887701013

050704

22.05.2024 г.

1463-П

2

В1-1ЩЖ-7РХ-А0

Апартаменти за гости

"Диана" "Casa de Diana"

Диана Петрова Димитрова
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №21, вх.В, ет.1, ап.32
 Тел: 0899133775

050586

22.05.2024 г.

1464-П

3

В1-1ЩТ-66Л-А0

Апартаменти за гости

"Студио Невен"   "Studio Neven"

"МОНИ МИКС" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Генерал Столетов" № 79, ет. 5, ап. 8
 Тел: 0899842977

051226

23.05.2024 г.

1465-П

4

В1-1ЩП-7ВК-А0

Апартаменти за гости

"Елена 6" "Еlena 6"

"БИОМАЙНД" ЕООД
 Адрес: обл.Русе, гр. Русе, ул. "Борисова" №99, вх.2
 Тел: 0877786478

051395

23.05.2024 г.

1466-П

5

В1-1ЩЛ-103-А0

Апартаменти за гости

 

Симеон Николаев Сардовски
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" №146, ет.5, ап.17
 Тел: 0879299940

051434

23.05.2024 г.

1467-П

6

В1-1ЩБ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л4-1-А5"  "L4-1-А5"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051437

23.05.2024 г.

1468-П

7

В1-1ЩЧ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А13"  " L2-А-А13"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051436

23.05.2024 г.

1469-П

8

В1-1ЩВ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А14", "L2-A-A14"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051443

23.05.2024 г.

1470-П

9

В1-1ЩГ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А6", "L2-A-A6"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051442

23.05.2024 г.

1471-П

10

В1-1ЩД-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А8", "L2-A-A8"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051441

23.05.2024 г.

1472-П

11

В1-1ЩЕ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А9", "L2-A-A9"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051439

23.05.2024 г.

1473-П

12

В1-1ЩЗ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А10", "L2-A-A10"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051438

23.05.2024 г.

1474-П

13

В1-1ЩК-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л2-А-А12", "L2-A-A12"

"ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ" ООД
 Адрес: 9006, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" № 152
 Тел: 0887 010 176

051449

23.05.2024 г.

1475-П

14

В1-1ЩЦ-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А1"   "Bilding 1 - А1"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

051452

23.05.2024 г.

1476-П

15

В1-1ЩШ-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А3"   "Bilding 1 - А3"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

051454

23.05.2024 г.

1477-П

16

В1-1ЩЩ-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А13"   "Bilding 1 - А13"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

051455

23.05.2024 г.

1478-П

17

В1-1ЩЮ-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А14"   "Bilding 1 - А14"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

051450

23.05.2024 г.

1479-П

18

В1-1Ю0-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А2"   "Bilding 1 - А2"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

051456

23.05.2024 г.

1480-П

19

В1-1ЩЯ-7СМ-А0

Апартаменти за гости

"Сграда 1 - А24"   "Bilding 1 - А24"

"СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9
 Тел: 0887010176

052025

27.05.2024 г.

1481-П

20

В1-1Ю1-7СР-А0

Апартаменти за гости

"Амели Сити апартмент"   "Ameli City Apartment"

"АМЕЛИ 2011" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев" № 50, ет. 5, ап. 11
 Тел: 0899857276

051581

27.05.2024 г.

1482-П

21

В1-1Ю2-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Сий Гардън Парадайз" "Sea Garden Paradice"

"БЛ - Буук Лейзи" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" № 51А, ет. 2, ап. 1
 Тел: 0897404215

052309

28.05.2024 г.

1483-П

22

В1-1Ю3-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 12"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052314

28.05.2024 г.

1484-П

23

В1-1Ю4-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 17"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052303

28.05.2024 г.

1485-П

24

В1-1Ю5-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 24"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052318

28.05.2024 г.

1486-П

25

В1-1ЮБ-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 26"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052300

28.06.2024 г.

1487-П

26

В1-1Ю9-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 32"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052308

28.05.2024 г.

1488-П

27

В1-1Ю7-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 33"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052328

28.05.2024 г.

1489-П

28

В1-1Ю6-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 22"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052332

28.05.2024 г.

1490-П

29

В1-1Ю8-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 23"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052325

28.05.2024 г.

1491-П

30

В1-1ЮГ-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 27"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052322

28.05.2024 г.

1492- П

31

В1-1ЮА-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 29"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052334

28.05.2024 г.

1493-П

32

В1-1ЮВ-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 30"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052295

28.05.2024 г.

1494-П

33

В1-1ЮК-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 35"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052299

28.05.2024 г.

1495-П

34

В1-1ЮИ-7СЦ-А0

Апартаменти за гости

"Нешков 34"

"ТЕМПО 9" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ФЕЛИКС КАНИЦ" № 52, вх. Б, ап. 25
 Тел: 0888 494 655

052192

28.05.2024 г.

1496-П

35

В1-1ЮЗ-7СЯ-А0

Апартаменти за гости

"Морско бижу"

"МАЙ ПЛЕЙС ВАРНА" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул."Иван Аксаков" № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 28
 Тел: 0887917188

052198

28.05.2024 г.

1497-О

36

В1-1ЮЖ-7СЯ-С0

Стаи за гости

"Студио до Морската градина"

"МАЙ ПЛЕЙС ВАРНА" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул."Иван Аксаков" № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 28
 Тел: 0887917188

052195

28.05.2024 г.

1498-П

37

В1-1ЮЕ-7СЯ-А0

Апартаменти за гости

"1"       "1 Romantic place to Sea Garden"

"МАЙ ПЛЕЙС ВАРНА" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул."Иван Аксаков" № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 28
 Тел: 0887917188

052403

28.05.2024 г.

1499-П

38

В1-1ЮЛ-46Ц-А0

Апартаменти за гости

"Варна Централен 2-стаен Апартамент", "Varna Central 2bdrm Apartment"

"ВИ 777" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "ДОКТОР АНАСТАСИЯ ГОЛОВИНА" № 14
 Тел: 0898 657 860

052392

28.05.2024 г.

1500-П

39

В1-1ЮМ-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Морска звезда" "Sea Star"

"БЛЕК СИЙ ХОСТ" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "МАДАРА", бл. 2, вх. 1, ап. 1
 Тел: 0885311807

052642

29.05.2024 г.

1501-П

40

В1-1ЮН-7ТМ-А0

Апартаменти за гости

 

Юлия Георгиева Иванова
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл. 402, вх. 11, ет. 7, ап. 221
 Тел: 0898752396

053068

29.05.2024 г.

1502-П

41

В1-1ЮП-7ТН-А0

Апартаменти за гости

"Чайка", "Chaika"

"ЕС ДЖИ ЕСТЕЙТС" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Георги Бенковски" № 51, ет. 1, ап. 1
 Тел: 0889 221925

053054

29.05.2024 г.

1503-П

42

В1-1ЮР-7ТР-А0

Апартаменти за гости

"Мама Африка с морска гледка", "Sea view Mama Africa"

Аднан Оуедраого
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, УЛ. "ОВЕЧ", № 10, бл. 3, ет. 4, ст. 12
 Тел: +4917625907364

053146

30.05.2024 г.

1504-П

43

В1-1ЮФ-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Симфония 7 - 27"     "Simfonia 7 - 27"

"Акомодейшън Сървис" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Генерал Столетов" № 92
 Тел: 0884722022

053505

30.05.2024 г.

1505-П

44

В1-1ЮХ-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Луксори резиденс"  "Luxury residence"

"БЛ - Буук Лейзи" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" № 51А, ет. 2, ап. 1
 Тел: 0897404215

053399

30.05.2024 г.

1506-П

45

В1-1ЮЦ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Акварел 49"   "Aquarelle 49"

"СТЕЙ КОНСУЛТ" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Подполковник Калитин" №36, ет. 2, ап. 25
 Тел: 0879977970

050902

22.05.2024 г.

295-А

46

В1-1ЩА-7РЛ-А0

Апартаменти за гости

"Плами Бийчфронт", "Plami Beachfront"

"ВАРНА БИЙЧ ФРОНТ" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Василаки Пападопулу" № 59, ет. 5, ап. 11
 Тел: 0887 960 211

053165

30.05.2024 г.

296-А

47

В1-1ЮЧ-7УГ-А0

Апартаменти за гости

 

"Варнафлатс.ЕУ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Стенка Разин", №6, ет.2, ап.7
 Тел: 0893640193

050270

21.05.2024 г.

779-О

48

В1-1ЩС-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Рая"    "Raya"

"Интер инвест 01" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Княз Дондуков" № 25, ет. 2, ап. 2
 Тел: 0887701013

050694

22.05.2024 г.

780-О

49

В1-1Щ8-7РИ-А0

Апартаменти за гости

"Домът на Петуниите", "Domus na Petuniata"

Златин Николов Димитров
 Адрес: УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", № 28, ет. -1
 Тел: 0888 205 707, 0887 569 927

050399

22.05.2024 г.

781-О

50

В1-1ЩФ-7ЖШ-А0

Апартаменти за гости

"Околчица" "Okolchitza"

"Ефишънт Енерджи България" ЕООД
 Адрес: 1407, обл.София, гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, Уърк Бетър офис
 Тел: 0883343274

050917

22.05.2024 г.

782-О

51

В1-1ЩУ-7СЖ-А0

Апартаменти за гости

"Таня"  "Tanya"

"Хрисими" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Бачо Киро" № 1
 Тел: 0887717117

050937

23.05.2024 г.

783-O

52

В1-1ЩИ-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Сливница 71"  "Slivnitsa 71"

"ЕС ДЖИ ЕСТЕЙТС" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Георги Бенковски" № 51, ет. 1, ап. 1
 Тел: 0889221925

051389

23.05.2024 г.

785-О

53

В1-1ЩМ-103-А0

Апартаменти за гости

 

Симеон Николаев Сардовски
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" №146, ет.5, ап.17
 Тел: 0879299940

051399

23.05.2024 г.

786-О

54

В1-1ЩН-7ПЧ-А0

Апартаменти за гости

 

"Микаса БНБ" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Ал. Батенберг" №16, ет.1, ап.1
 Тел: 0895371931

051965

27.05.2024 г.

787-О

55

В1-1ЩХ-7ЖЧ-А0

Апартаменти за гости

"Съншайн студио", "Sunshine studio"

"Мари клийн хост" ЕООД
 Адрес: 9023, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", № 212, вх. 5, ет. 7, ап. 151
 Тел: 0886 840 315

052138

28.05.2024 г.

788-О

56

В1-1ЮД-7СЩ-А0

Апартаменти за гости

"Варна център морска градина"  "Varna center sea garden"

"СПОТИФОН" ЕООД
 Адрес: обл.Варна, гр. Варна, бул." Осми Приморски полк" № 73, ет. 3
 Тел: 0893903703

053066

29.05.2024 г.

790-О

57

В1-1ЮТ-7ТХ-А0

Апартаменти за гости

 

Александра Андреевна Малишева
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Средна гора" № 44, ет. 9, ап. 27
 Тел: 0882507019

053094

29.05.2024 г.

791-О

58

В1-1ЮС-513-А0

Апартаменти за гости

"Ателие - 6"   "Atelie - 6"

Стилияна Георгиева Георгиева
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Райко Жинзифов" № 16, ет. 6, ап. 17
 Тел: 0887201884

053227

30.05.2024 г.

793-О

59

В1-1ЮУ-7У1-А0

Апартаменти за гости

"Адвес Апартменс", "Adves Arartmens"

"АДВЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Бдин" № 25
 Тел: 0887 270 230

048846

17.05.2024 г.

96-М

60

В1-1ШИ-7НР-А0

Апартаменти за гости

"Попов"  "Popov"

"Риди 2016" ООД
 Адрес: обл.Бургас, гр. Обзор, ул. ТРЕТИ МАРТ № 39
 Тел: 0884644768

  

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top