нашите сайтове english

Община Варна обявява конкурс за възлагане предоставянето на специализираните социални услуги:„Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Ресурсен център“

Top