нашите сайтове english

Резултати от конкурс за финансиране на до 5 малки проекти на стойност до 6 000 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА

 

“Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна” за 2024 г.

Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна, след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

 

Организация

Наименование на проекта

1.

Асоциация „Да съхраним жената“.

„Иновативни соц.дейности  и обучение чрез действия за придобиване на социални и трудови умения на деца и младежи с РАС и техните семейства“

2.

Сдружение „Младежки алианс-Варна“

„БезтревожноСТ“

3.

Фондация „Ален мак терапия“

„Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция на деца с физически увреждания и умствена изостаналост“

4.

СНЦ „Здраве и грижа 0604“

„Подкрепа на пациентите с алопеция“

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………/п/…………………

(Лилия Мирева)

 

Публикувано на 14.06.2024 г.

    Top