нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2020/12.06.2024г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

-1. Заповед № 2020 - 12.06.2024 г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

053976

31.05.2024 г.

1507-П

1

В1-1ЮЯ-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Петко Иглика 1БД", "Petko Iglika 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика-2", вх. Г, ет. 3, ап. Г-14

053963

31.05.2024 г.

1508-П

2

В1-1Я1-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Наталия Азур 4 Премиум 1БД", "Nataliya Azur 4 Premium 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", жилищен к-кс "Азур Премиум 4", ул. "46-та", № 6, бл. 4 АВ, ет. 4, ап. В 18

053975

31.05.2024 г.

1509-П

3

В1-1Я2-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Десислава Елизия резиденция 1БД", "Desislava Elysia Residence 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "46-та", № 16, ет. 3, ап. 27

053964

31.05.2024 г.

1510-П

4

В1-1Я6-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Николинка Чайка 2БД", "Nikolinka Chayka 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", УЛ. "Н.Й.ВАПЦАРОВ" № 4, ет. 3, ап. 4

053969

31.05.2024 г.

1511-П

5

В1-1Я7-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Роси Чайка 2БД"  "Rosi Chayka 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", УПИ № III, кв. 14, 19 м. р-н, ет. 5, ап. 3

055894

06.06.2024 г.

1512-П

6

В1-1ЯК-7ЦЕ-А0

Апартаменти за гости

"513"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Ваканц. к-кс "Аргищ Партез", бл. Д, ет. 3, ап. 513

055637

05.06.2024 г.

1513-П

7

В1-1ЯИ-31Г-А0

Апартаменти за гости

"Немо"   "Nemo"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО ДИНЕВ" № 3, вх. 3, ет. 0, ат. 3

056000

06.06.2024 г.

1514-П

8

В1-1ЯН-7ЦИ-А0

Апартаменти за гости

"Златни пясъци"   "Golden Sands Apartament"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Ваканц. к-кс "Аргищт Партез", бл. 3, ет. 6, ап. 7084

056178

06.06.2024 г.

1515-П

9

В1-1ЯЛ-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Варненско бижу", "Varna jewel"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПОЛК.СВЕЩАРОВ", № 6-6А, ет. 4, ап. 10

053965

31.05.2024 г.

297-A

10

В1-1Я0-7Ф8-А0

Апартаменти за гости

"Силва Саут Бей 1БД"  "Silva South Bay 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 1, ет. 6, ат. 11

055925

06.06.2024 г.

298-А

11

В1-1ЯЕ-3ЕМ-С0

Стаи за гости

"Хадживелковия дом"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "БОРОВЕЦ-СЕВЕР", ПИ № 10135.5401.2574.2

055928

06.06.2024 г.

299-А

12

В1-1ЯЖ-3ЕМ-А0

Апартаменти за гости

"Св. Георги / Романтика"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, кв. "Галата", ПИ № 10135.5010.162.1.2, бл. А, ет. 1, ап. 2

051393

23.05.2024 г.

784-О

13

В1-1ЮШ-103-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР АСЕН", № 11, тяло А, ет. 2, ап. 3

052928

29.05.2024 г.

792-О

14

В1-1Я3-7Ф9-А0

Апартаменти за гости

"Трио Хост"   "Trio Host"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 21, ет. 4, ап. 8

053843

31.05.2024 г.

794-О

15

В1-1ЮЩ-7Ф5-А0

Апартаменти за гости

"Сий апартмънт"  "Sea apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ", № 27, ет. 2, ап. 3

054010

31.05.2024 г.

795-O

16

В1-1ЮЮ-7Ф7-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, ПЛ. "ЛАВРЕНТИЙ", № 9, ет. 4, ап. 9

054292

03.06.2024 г.

796-О

17

В1-1Я4-7ФБ-А0

Апартаменти за гости

"Суед Каб Ембасси 20", "Swed Cab Embassy 20"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ", № 20, ет. 1, ап. 1

054657

03.06.2024 г.

797-О

18

В1-1Я5-7ФК-А0

Апартаменти за гости

"Дрин", "Drin"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН", № 73-75, ет. 2, ап. 1

054658

03.06.2024 г.

798-O

19

В1-1ЯВ-7ФК-А0

Апартаменти за гости

"Владислав" "Vladislav"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 107, сграда № 6, ет. 4, ап. 6

054660

03.06.2024 г.

799-О

20

В1-1Я9-7ФК-А0

Апартаменти за гости

"Харитон 2" "Hariton 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 26, ет. 4, ап. 15

054300

03.06.2024 г.

800-О

21

В1-1Я8-7ФЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 30, вх. В, ет. 2, ап. 6

055158

04.06.2024 г.

801-О

22

В1-1ЯА-7ФЧ-А0

Апартаменти за гости

"Пеев", "Peev"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР С.ПУШКИН", № 14, ет. 1

054659

03.06.2024 г.

802-О

23

В1-1ЯБ-7ФК-А0

Апартаменти за гости

"Харитон 1"  "Hariton 1"

9004, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 26, ет. 4, ап. 14

055216

04.06.2024 г.

803-О

24

В1-1ЯГ-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Ди Флоор"   "The Floor"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АРХИМАНДРИТ ФИЛАРЕТ", № 9, сграда №1, ет. 3, ап. 2

055487

05.06.2024 г.

804-О

25

В1-1ЯД-7Ц8-А0

Апартаменти за гости

"Суит в Елитното Място“    "Elite Place Suite“

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 11, сграда № 1, ет. 2

055507

05.06.2024 г.

805-O

26

В1-1ЯП-7ЦМ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 70, ет. 8, ап. 28

056033

06.06.2024 г.

806-O

27

В1-1ЯЗ-7ЦД-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН", № 17, ет. 4

056220

06.06.2024 г.

807-О

28

В1-1ЯМ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Белвил"  "Belleville"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ", № 18, ет. 3, ап. 4

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top