нашите сайтове english

Община Варна обявява конкурс за възлагане предоставянето на специализираните социални услуги: „Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Бизнес център“, „Център за равни възможности“

Top