нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2089/18.06.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2089-18.06.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

 1. УИН В1-1ЯФ-7ШБ-А0 Апартаменти за гости        "Аргищ Партез", "Argish Partez"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Аргищ Партез", бл. Е, ет. -1, ап. 602.
 2. УИН В1-1ЯС-1ЦА-А0 Апартаменти за гости "Азур"  "Azur"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ. СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 С, ет. 2, ап. С 5, к-кс "Азур Премиум 4".
 3. УИН В1-1ЯТ-7ЧФ-А0 Апартаменти за гости "№ 428"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Берлин Грийн парк", ет. 4, ап. 428.
 4. УИН В1-1ЯХ-0ХИ-А0 Апартаменти за гости "Бендита Д-72", "Bendita D-72"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Бендита", бл. В, ет. 7, ап. Д 72.
 5. УИН В1-1ЯЦ-0ХИ-А0 Апартаменти за гости        "Ялта 607", "Yalta 607"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Ялта", сграда 1, тяло "Б", ет. 6, ап. 607.
 6. УИН В1-1ЯЩ-0ХИ-А0 Апартаменти за гости        "Иглика А288"  "Iglika A288"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "ЗЛ.ПЯСЪЦИ" к-с "ИГЛИКА-2", вх. А, ет. 5-6, ап. А-28.
 7. УИН В1-1ЯЮ-0ХИ-А0 Апартаменти за гости        "Ялта  014"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Ялта", вх. A, ет. 0, ап. 014.
 8. УИН В1-1ЯШ-7ШЛ-А0 Апартаменти за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", бл. 99, вх. Г, ет. 6, ап. 11.
 9. УИН В1-1ЯЯ-4Ж9-А0 Апартаменти за гости        "Лилиум"  "Lilium"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИВАН АКСАКОВ", бл. 1, вх. В, ет. 7, ап. 17.
 10. УИН В1-200-0ЦХ-А0 Апартаменти за гости "Санта"   "Santa"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА" № 19, вх. 3, ет. 4, ап. 25.
 11. УИН В1-202-7ЩБ-А0 Апартаменти за гости        "Никос"  "Nikos"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", № 49, вх. В, ет. 7, ап. 55.
 12. УИН В1-203-7ЩГ-А0 Апартаменти за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТИНТЯВА", № 6, сграда № 6, ет. 6, ап. 21.
 13. УИН В1-206-0ХИ-А0 Апартаменти за гости "Берлин 703"   "Berlin 703" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "LTI Берлин Голдън Бийч", ет. 7, ап. 3.
 14. УИН В1-207-0ХИ-А0 Апартаменти за гости "Иглика С-76"   "Iglika С-76"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика-1", вх. В, ет. 4, ап. 20.
 15. УИН В1-208-7ЩЩ-А0 Апартаменти за гости        "Пепи"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 40.
 16. УИН В1-20З-7Ю9-А0 Апартаменти за гости        "1 - А 11"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка4, УЛ. "САША ПОПОВ" № 32, вх. 1, ет. 5, ат. 11.
 17. УИН В1-20В-077-А0 Апартаменти за гости "А - 14"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "67-ма" № 5, бл. А, ет. 4, ап. 14, к-с "Сплендид".
 18. УИН В1-20Ж-7Ю9-А0 Апартаменти за гости        "1 - А 10"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к." Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 5, ат. 10.
 19. УИН В1-20Д-7Ю9-А0 Апартаменти за гости        "1 - 6" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 2, ап. 6.
 20. УИН В1-20К-7Ю9-А0 Апартаменти за гости        "1 - 1" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
 21. УИН В1-20Г-7Ю9-А0 Апартаменти за гости "1- А 1"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. партер,  ат. 1.
 22. УИН В1-20Е-7ЮА-А0 Апартаменти за гости        "1 - 2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 1, ап. 2.
 23. УИН В1-20И-7Ю9-А0 Апартаменти за гости        "2 - 8" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 30, вх. Б, ет. 2, ап. 8.
 24. УИН В1-1ЯУ-7ЧЮ-А0 Апартаменти за гости        "Чудесен апартамент до морската градина" "Lovely apartment by the sea garden"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", № 21, ет. 1, ап. 2.
 25. УИН В1-20А-7ЩЯ-А0 Апартаменти за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 16, ет. 5, ап. 17.
 26. УИН В1-1ЯЧ-7ШК-А0 Апартаменти за гости        "Централна База Варна" "Central Base Varna" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СЛАВЯНСКА" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 20.
 27. УИН В1-204-7ЩУ-А0 Апартаменти за гости        "Лакшъри Сийсайд апартмент"  "Luxury Seaside Apartment"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 59, ет. 5, ап. 24.
 28. УИН В1-209-0ЦХ-А0 Апартаменти за гости "Климент"  "Klyment"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СВЕТИ КЛИМЕНТ" № 1, ет. 1, ап. 3.
 29. УИН В1-20Б-7ФК-А0 Апартаменти за гости "Оборище"   "Oborishte"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОБОРИЩЕ" № 30, вх. А, ет. 4, ап. 16.
 30. УИН В1-205-1ЦА-А0 Апартаменти за гости "Комфорт и чар"  "Comfort & Charm"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ВЯРА" № 6-А, ет. 2, ап. 5.

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top