нашите сайтове english

Крайно класиране на участниците в конкурса за длъжността ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ”.

 

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОИЦ – ВАРНА

 

1

2

3

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Брой точки от ТЕСТ

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

(3+4)

1

Яница Василева

26,5

16,4

42.9

 

Публикувано на 20.06.2024 г.

    Top