нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в подбор на външен експерт за оценка на проектни предложения по програма „Младежки дейности“, дейност „Младежки проекти“

Списък

 на допуснати  кандидати за участие в подбор на външен експерт за оценка на проектни предложения по програма „Младежки дейности“, дейност „Младежки проекти“ за периода 2024 – 2027 г.,

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до участие следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата и рег.№

1.

С.Ив.Хр. Рег.№РД24015260ВН/03.06.2024 г.

2.

П.С.Й. Рег.№РД24015262ВН/03.06.2024 г.

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване на 26.06.2024 г. от 16:00 часа, в база „Младежки дом“, етаж 2, стая 16.

 

Списък

 

на  недопуснати  кандидати за участие в подбор на външен експерт за оценка на проектни предложения по програма „Младежки дейности“, дейност „Младежки проекти“ за периода 2024 – 2027 г.,

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата и рег.№

Основание за недопускане

1.

Ив.С.С. Рег.№РД24015102ВН/31.05.2024 г.

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.

Р.А.А.И Рег.№РД24015811ВН/07.06.2024 г.

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3.

Д.Р.Р. Рег.№РД24015732ВН/07.06.2024 г.

Не са предоставени документи за: завършено висше образование и удостоверяващи професионален опит

 

Публикувано на 20.06.2024 г.

    Top