нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2096/19.06.2024г г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

        На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед 2096 / 19.06.2024г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

031771

28.03.2024 г.

9574

1

 

Снек-бар

"Олд Бъдис"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОДЕСОС" № 3

034416

04.04.2024 г.

9580

2

 

Бързо хранене

"Бест Бургерс", "Best Burgers"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА"/ УЛ. "ЩИП", позиция № 177, 2-ра зона

035371

08.04.2024 г.

9581

3

 

Кафене

"Евъргрийн"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, ПЛ. "ЛАВРЕНТИЙ", позиция № 209, 2 - ра зона

034830

05.04.2024 г.

9582

4

 

Снек-бар

"Адора"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СТУДЕНТСКА", № 1, /1-ви етаж на блок "Б"-Нов учебен корпус на ТУ-Варна/

036740

10.04.2024 г.

9583

5

 

Кафе-сладкарница

"Делфино ди мода"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 33

036746

10.04.2024 г.

9584

6

 

Кафе-аперитив

"Кафе Рома"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк", МЕСТН. "САЛТАНАТ", № 81

036744

10.04.2024 г.

9585

7

 

Кафе-аперитив

"Бeхемот"   "Behemoth"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 37

031216

27.03.2024 г.

9586

8

 

Снек-бар

"Виа дел Маре"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № І, кв. 69, Атракционен к-с "Сирена"

040142

19.04.2024 г.

9587

9

 

Кафе-сладкарница

"Алекса"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, пристройка на ъгъла на ул. "Пирин" и бул. "Цар Освободител"

036546

10.04.2024 г.

9588

10

 

Ресторант с чуждестранна кухня

"Италиано Веро"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 3

037637

12.04.2024 г.

9589

11

 

Снек-бар

"Синбад"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к."Златни пясъци", УПИ - І 290, 291, 448 "за хотелски комплекс", кв. 44

037305

12.04.2024 г.

9590

12

 

Класически ресторант

"Златен рог"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.147.1

040073

19.04.2024 г.

9591

13

-

Бързо хранене

"Дюнер център"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, к-кс "Парадизо"

036364

10.04.2024 г.

9592

14

 

Снек-бар

"Амбасадор"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", хотелски комплекс "Амбасадор"

035837

09.04.2024 г.

9593

15

 

Снек-бар

"Булевард"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПРЕСЛАВ", № 42

041091

23.04.2024 г.

9594

16

 

Снек-бар

"Чери бай Мери"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 8

041707

24.04.2024 г.

9595

17

 

Класически ресторант

"Зеленика"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Зеленика", ПИ № 151

034150

04.04.2024 г.

9596

18

 

Бистро

"ВЕГА"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "49-та" №3

036587

10.04.2024 г.

9597

19

 

Ресторант с българска кухня

"Чифлишки хан"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", кв. 31, парцел V, ресторантски к-с "Червен рак"

045414

08.05.2024 г.

9598

20

 

Бар-спортен център - басейн

"Бендита Маре"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № III-61,431, 64, 642, кв. 14, К-с "Бендита Маре"

030974

26.03.2024 г.

9599

21

 

Снек-бар

"Сирена-2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", парцел I, кв. 69, пл. № 328 и 328а

038766

17.04.2024 г.

9601

22

 

Класически ресторант

"Ной"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 3077 А

036362

10.04.2024 г.

9602

23

 

Специализиран ресторант пицария

"Халбата"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 34

041587

24.04.2024 г.

9603

24

 

Снек-бар

"Супа - бар Столчето"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 8

032960

01.04.2024 г.

9604

25

 

Снек-бар

"Веранда"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Приморски парк, Морски плаж „Офицерски-изток“, „Буните II“, обект № 9

037473

12.04.2024 г.

9606

26

 

Кафе-аперитив

"Тенис Клуб Велто"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк", МЕСТН. "САЛТАНАТ" № 81

032823

01.04.2024 г.

9607

27

 

Снек-бар

"Симпъл", "Simple"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк", ПИ № 10135.2536.1008, Съставна зона 6, обект № 10 и 11

036742

10.04.2024 г.

9608

28

 

Снек-бар

"Ла Пицета"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ" № 66, ет. 1

040141

19.04.2024 г.

9609

29

 

Снек-бар

"Ресто" "Resto"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 31

040539

22.04.2024 г.

9610

30

 

Бистро

"Ри-бар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2572.199

031173

27.03.2024 г.

9611

31

 

Бързо хранене

"Номад"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, Крайбрежна алея, Морски плаж "Варна-Централен", ПИ Ид.№ 10135.1509.13.1.7

041566

24.04.2024 г.

9612

32

 

Класически ресторант

"Сан Суси", "Sans Souci "

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, парк "Приморски парк", "Крайбрежна алея", ет. 1, ПИ № 10135.1509.13.71.3

040528

22.04.2024 г.

9613

33

 

Снек-бар

"Лейдибъгс" "Ladybugs"

9023, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Владислав Варненчик, ж.к. "Владислав Варненчик", УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 22

040767

22.04.2024 г.

9614

34

 

Бар-клуб

"Рубик"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, "Пристанище Варна - Изток", сграда № 106, обект 1, ет.1

040765

22.04.2024 г.

9615

35

 

Бистро

"Арест"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Пристанище Варна - Изток" ид. №10135.1510.10.106.2

040899

23.04.2024 г.

2380

36

В1-7ЕЛ-5ЗО-1О

Къща за гости

"Олимпик"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", в.з. "Абатко", ул. "53-та", № 14-А

034153

04.04.2024 г.

2381

37

В1-Ж6С-5КЩ-1А

Семеен хотел

"Вега"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К.  "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "49-та" № 3

038771

17.04.2024 г.

2382

38

В1-ИП8-2Ю3-1А

Семеен хотел

"Ной"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 3077 А

033694

03.04.2024 г.

2383

39

В1-ИП7-2ЩШ-1Е

Хостел

"Варна - Ботаника"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, в.з. "Траката", УПИ № Х-1123а, кв. 44

035044

05.04.2024 г.

2384

40

В1-7Ж3-5ЗЮ-1Н

Къща за гости

"Белият гълъб"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 104

039729

19.04.2024 г.

2385

41

В1-ИП9-2ЮЖ-1Е

Хостел

"Чайка"

9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена"

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top