нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2245/25.06.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2245-25.06.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1527-П

1

В1-201-5ГВ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", № 6, ет. 2, ап. 4

1541-П

2

В1-20Н-593-А0

Апартаменти за гости

"А-7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх.1, ет. 2, ап. 7

1542-П

3

В1-20Л-593-А0

Апартаменти за гости

"А-А5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 2, ат.5

1543-П

4

В1-20М-593-А0

Апартаменти за гости

"А-10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "САША ПОПОВ", № 32, вх. 1, ет. 3, ап. 10

1544-П

5

В1-20П-7ЯЗ-А0

Апартаменти за гости

"Марина Бриз", "Marina Briz"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ИНДРЖИШКА КРЪСТЕВА", № 4, ет. 3, ап. 25

1545-П

6

В1-20Т-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Бела Вита 22"  "Bella Vita 22"

гр. Варна, адм.район Приморски, кв. Виница, УЛ. "НИКОЛА ТАНЕВ" № 1, к-с "Белла Вита", Сграда 1, Секция 1, вх. 2, ет. 2, ап. 22

1546-П

7

В1-20Ф-7К3-С0

Стаи за гости

"Комплекс Максим" "Complex Maxim"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк", м-ст "Салтанат", № 81

1547-П

8

В1-20Х-7К3-С0

Стаи за гости

"Вила Максим" "Villa Maxim"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "Приморсик парк",  м-ст "Салтанат" № 81

1548-П

9

В1-20Ц-7К3-С0

Стаи за гости

"Комплекс Максим-1" "Кomplex Maxim-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк",  м-ст "Салтанат", № 81

1549-П

10

В1-210-7К3-С0

Стаи за гости

"Вила Максим-1", "Villa Maxim-1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Салтанат" № 81

1550-П

11

В1-20Я-80И-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН", № 22, ет. 2, ап. 3

1551-П

12

В1-20Ю-80И-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН", № 22, ет. 3, ап. 5

1552-П

13

В1-20Щ-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Мартини", "Martini"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ФЕЛИКС КАНИЦ", № 6, ет. 1, ап. 1

1553-П

14

В1-215-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Иглика"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Иглика-2", секция "В", ет. 4, ап. В-20

1554-П

15

В1-217-80Ф-А0

Апартаменти за гости

"Диана", "Casa de Diana"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "Дружба", № 6, ет. 6, ап. 49

1555-П

16

В1-219-80Щ-А0

Апартаменти за гости

"Морска Сирена"  "Morska Sirena Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МОРСКА СИРЕНА" № 29-31, ет. 6, ап. 16

1556-П

17

В1-21А-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Класик"  "Сlassic"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН", № 42, ет. 2, ап. 4

1557-П

18

В1-21Б-817-А0

Апартаменти за гости

"Студио Морски Релакс"   "Studio Morski Relax"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", УЛ. "АРХ.ГЕОРГИ ГАНЕВ" № 37, вх.В, ет. 1, ат. 2

301-А

19

В1-20У-4НЦ-А0

Апартаменти за гости

"Каса де ла плая 2"   "Casa de la playa 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 4, ет. 4, ат. 6

302-A

20

В1-213-80П-С0

Стаи за гости

"Диляна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, кв. "Галата", МЕСТН. "БОРОВЕЦ-ЮГ", ИД №10135.5403.2751

303-А

21

В1-211-7ЦИ-А0

Апартаменти за гости

"АТ апартмент сий вю" "AT apartment - sea view"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, м. "Вилите" /"Карантината"/, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 1, ет. 6, ат. 13

304-А

22

В1-212-7ЦИ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 4, ет. 3, ап. 4

305-А

23

В1-214-7ЦИ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, Сграда № 14, вх. 16, ет. 4, ап. 15

306-А

24

В1-216-80С-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СРЕДЕЦ", № 6, ет. 5, ап. 15

813-O

25

В1-20Р-7ЯП-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 71, ет. 4, ап. 13

814-О

26

В1-20С-7ЯС-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.РАЙЧО" № 56, ет. 2 и 3, ап. 1

815-О

27

В1-20Ч-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Близо до морето"  "By the sea"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН", № 15, ет. 1, ап. 2

816-О

28

В1-218-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Харизма"  "Harisma"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 9, ет. 4, ап. 8

98-M

29

В1-20Ш-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Орех 7", "Oreh 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ул. "Орех" № 7-В, ет. 6, ап. 25

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top