нашите сайтове english

Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие "Михаил Колони" – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Създаване на съвременни условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, допринасяща за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на резултатите на ползвателите на ЦПЛР средношколско общежитие „Михаил Колони“ - Варна.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.011-0021 „Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие "Михаил Колони" – гр. Варна

Top