нашите сайтове english

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на Спортен комплекс "Локомотив" - гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е енергийно обновяване на общински сгради за обществено обслужване в областта на спорта на територията на СК "Локомотив".“

ПРОЕКТ № BG-RRP-4.020-0173 -"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на Спортен комплекс "Локомотив" - гр. Варна

    Top