нашите сайтове english

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване - административната сграда на район "Владислав Варненчик".“

ПРОЕКТ № BG-RRP-4.020-0279 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна

    Top