нашите сайтове english

Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, иновативна, енергийно ефективна и подкрепяща физическа среда, допринасяща за повишаване на мотивацията за учене и самоподготовка, с цел подобряване на образователните резултатите от децата и учениците в предучилищното и училищно образование на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.007-0051 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна

    Top