нашите сайтове english

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Основната цел на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна" е енергийно обновяване на общинска сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуството.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-4.020-0224 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна

    Top