нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2329/02.07.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 2329 - 02.07.2024 г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

061641

21.06.2024 г.

1558-П

1

В1-21В-81Л-А0

Апартаменти за гости

"Аргищ апарт 208"   "Argisht apart 208"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци" , к-с "Аргищ Партез",  бл. Б, ет. 2, ап. 208

061321

21.06.2024 г.

1559-П

2

В1-21Е-26С-А0

Апартаменти за гости

"Златна котва А-39" "Zlatna Kotva А-39"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци 513", к-с "Златна котва", №172, вх. А, ет.1, ап.39 А

061323

21.06.2024 г.

1560-П

3

В1-21Д-26С-А0

Апартаменти за гости

"Златна Котва А-40"  "Zlatna Kotva А-40"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци 513" №172, к-с "Златна котва",  вх. А, ет. 1, ап. А-40

061609

21.06.2024 г.

1561-П

4

В1-21З-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Морско спокойствие" "Seaside Serenity"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РАЙНО ПОПОВИЧ" № 6-б, ет. 2, ап. 4

061859

24.06.2024 г.

1562-П

5

В1-21И-833-А0

Апартаменти за гости

"Морска романтика Кабакум" "Sea Romantica Kabakum"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2573.266, ет. 5, ап. 10

062497

25.06.2024 г.

1563-П

6

В1-21К-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"А 22 Златна котва" "А 22 Zlatna Kotva"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Златна Котва", вх. А, ет. -1, ап. 22 А

062382

25.06.2024 г.

1564-П

7

В1-21М-6К8-А0

Апартаменти за гости

"Мила Азур делукс 1 БД"  "Mila Azur deluxe 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", к-с "Азур Делукс",  ул. "56-та", бл. 5, ет. 3, ап. 13

062357

25.06.2024 г.

1565-П

8

В1-21Н-83Г-А0

Апартаменти за гости

"Чайка студио"  " Chaika studio"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. №  28, вх. В, ет. 4, ап. 50

062266

25.06.2024 г.

1566-П

9

В1-21Л-83В-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика-2", вх. А, ет. 3, ап. 15

062499

25.06.2024 г.

1567-П

10

В1-21П-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"Д-82 Бендита  " "D 82 Bendita "

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Бендита Маре", бл. В, ет. 8, ап. Д 82

062502

25.06.2024 г.

1568-П

11

В1-21У-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"417 Голден Лайн"  "417 Golden Line"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Голден лайн", ет. 4, ап. 417

062503

25.06.2024 г.

1569-П

12

В1-21Ф-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"Берлин 707"   "Berlin 707"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "LTI Берлин Голдън Бийч", ет. 7, ап. 7

062505

25.06.2024 г.

1570-П

13

В1-21Х-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"А513 Бендита  Маре" "А513 Bendita Mare"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Бендита Маре", вх. А, ет. 5, ап. А513

062506

25.06.2024 г.

1571-П

14

В1-21Ц-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"302 Голден Лайн"  "302 Golden Line"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Голден лайн", ет. 3, ап. 302

062926

26.06.2024 г.

1572-П

15

В1-21Т-83Р-А0

Апартаменти за гости

"Разходка до плажа"  " Walk to the beach"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", ж. к-с "Азур Премиум 4", УЛ. "46-та" № 6, бл. 4 С, ет. 5, ап. С 38

063121

26.06.2024 г.

1573-П

16

В1-21Щ-5С6-А0

Апартаменти за гости

"Сий лукс"   "Sea Lux apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ж. к-с "Азур Делукс", ул. "56-та" № 2, бл. 6, ет. 3, ап. 20

063556

27.06.2024 г.

1575-П

17

В1-21Ю-83Х-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 188, ет. 1, ап. 2

053005

29.05.2024 г.

789-О

18

В1-21Г-7ЦП-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЛОВДИВ", № 5, ет. 4, ап. 10

061334

21.06.2024 г.

817-О

19

В1-21Ж-82Х-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 53, ет. 3, ап. 14

062340

25.06.2024 г.

818-О

20

В1-21Р-2ДШ-А0

Апартаменти за гости

"Студио Дейзи - Капитана"  "Studio Daisy - Kapitan"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.РАЙЧО", № 44, ет. 5, ат. 2А

054407

03.06.2024 г.

819-О

21

В1-21Ш-5С6-А0

Апартаменти за гости

"Натали"   "Nataly apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "НАЧО НАЧЕВ" № 4, ет. 3, ап. 9

062772

26.06.2024 г.

99-М

22

В1-21С-62Д-А0

Апартаменти за гости

"Варна Сити Парк" "Varnа Sity Park"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "МЛАДЕЖКА", № 35 Б, бл. Б, ет. 7, ап. 27

Заповедите на категоризиращия орган подлежат на обжалване по реда на АПК. 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top