нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2405-08.07.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2405-08.07.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

 1. УИН В1-222-85М-А0 Апартаменти за гости "У дома", "At home", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Победа", бл. 10, Сграда 1, ет. 5, ап. 24.
 2. УИН В1-22Б-865-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЧИНАР" № 1 А, ет. 5, ап. 7.
 3. УИН В1-22Г-868-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ."АТАНАС МАНОЛОВ", № 2, ет. 7, ап. 44.
 4. УИН В1-220-852-А0 Апартаменти за гости "МВ Брилиант Апартмент", "MV Brilliant Apartment", 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНА", № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 12.
 5. УИН В1-224-5ШС-А0 Апартаменти за гости "Генерал", "General", 9002, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ТОШЕВ" № 38, вх. А, ет. 6, ап. 15.
 6. УИН В1-226-7ПЧ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р МИРОН ИГНАТИЕВ", № 5, ет. 2, ап. 3.
 7. УИН В1-229-7ПЧ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ФЕЛИКС КАНИЦ", № 1, ет. 3, ап. 6.
 8. УИН В1-22З-86Е-А0 Апартаменти за гости "Тодорови 15", "Todorovi 15" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 5, ап. 15.
 9. УИН В1-22Ж-86Е-А0 Апартаменти за гости "Тодорови 19", "Todorovi 19" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 6, ап. 19.
 10. УИН В1-22Е-86Е-А0 Апартаменти за гости "Кети 9", "Kety 9" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 4, ап. 9.
 11. УИН В1-22Д-86Е-А0 Апартаменти за гости "Кети 1", "Kety 1" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 2, ап. 1.
 12. УИН В1-22Н-66Л-А0 Апартаменти за гости "Теди", "Tedy's apartment" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ, № 85, ет. 7, ап. 25.
 13. УИН В1-22К-7ЕМ-А0 Апартаменти за гости "№ 104" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", вх. А, ет. партер, ап. А-4.
 14. УИН В1-22М-62Д-А0 Апартаменти за гости "Акварел", "Aquarelle"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 26, ж.сграда 4, вх. Б, ет. 1, ап. 44.
 15. УИН В1-22У-7ЕМ-А0 Апартаменти за гости "327 - Иглика" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика 2", секция В, ет. 2, ап. В-7.
 16. УИН В1-22С-86Ф-А0 Апартаменти за гости "205 - Иглика" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика 2", секция "Г", ет.1, ап. Г-5.
 17. УИН В1-22Р-0ЦХ-А0 Апартаменти за гости "Брегалница", "Bregalnitsa" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА" № 6, Сграда 1, ет. 6, ап. 16.
 18. УИН В1-22Т-7ЕМ-А0 Апартаменти за гости "№ 216" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", вх. В, ет. 2, ап. В-16.
 19. УИН В1-22Ф-7ЕМ-А0 Апартаменти за гости "№ 220" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", вх. В, ет. 3, ап. В-20.
 20. УИН В1-21Я-050-А0 Апартаменти за гости "Варна Парк", "Varna Park" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", № 91, вх. Б, ет. 3, ап. 23.
 21. УИН В1-221-3ФС-А0 Апартаменти за гости "Ай Лав Варна-Апартамент 5", "I Love Varna-Apartament 5" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, ет. 3, ап. 5.
 22. УИН В1-223-85Н-А0 Апартаменти за гости "СПС Апартамент", "SPS Apartment" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КРЕПОСТНА" № 16, ет. 2, ап. 2.
 23. УИН В1-225-7ПЧ-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КОСТА ТЮЛЕВ", № 7, ет. 3, ап. 9.
 24. УИН В1-227-863-С0 Стаи за гости "Антикс енд Голд Бутик", "Antiques & Gold Boutique" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ" № 66.
 25. УИН В1-228-863-С0 Стаи за гости "Антикс енд Голд Бутик", "Antiques & Gold Boutique" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ" № 66.
 26. УИН В1-22А-864-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 146, ет. 5, ап. 17.
 27. УИН В1-22В-867-С0 Стаи за гости "Йоана - Варна", "Yoana - Varna" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ЙОАН ЕКЗАРХ", № 14, ет. 2, ап. 4.
 28. УИН В1-22Л-86С-А0 Апартаменти за гости "Пирин", "Pirin" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", № 40, вх. А, ет. 6, ап. 27.
 29. УИН В1-22И-86Р-А0 Апартаменти за гости "АНТИК ЦЕНТРАЛ ЛЪКШЪРИ АПАРТМЪНТ" "ANTIQUE CENTRAL LUXURY APARTMENT" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 9, вх. А, ет. 2, ап. 209.
 30. УИН В1-22П-62Д-А0 Апартаменти за гости "Кози чарм" "Cozy charm" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ" № 14, ет. 4, ап. В.
 31. УИН В1-22Х-4ЗЧ-А0 Апартаменти за гости "Матео лятно кино", "Mateo Summer Cinema" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ", № 7, ет. 3, ап. 4.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top