нашите сайтове english

Димитър Кондов

Димитър КондовВ изборите за общински съветници, проведени на 7 декември 1919г. варненската комунистическа партия получава болшинството от мандатите. На своето първо заседание новият общински съвет избира за кмет Димитър Кондов.

Димитър Кондов е роден на 26 октомври 1881г. в с. Николаевка, Варненско. Преселва се да живее във Варна през 1908г. Работи на различни места като секретар-бирник, учител и чиновник. Участва в Балканските и Първата световна война. През 1911г. е избран за общински съветник.

Димитър Кондов е кмет на Варна в периода 1919 - 1921г. Проблеми свързани с разрухата от войната, безработицата и спекулата стоят за решаване пред общинските съветници. За облекчаване на жилищната криза се гласува извънреден бюджет, проектира се строеж за жилища на работниците и малоимотните с общински средства. Обръща се внимание и на по-нататъшното благоустрояване на крайните квартали - каптирани са нови извори, електрифицирани са части от по-отдалечените райони. В м. "Орта чеир" и "Пейнерджика" се създават зеленчукови и овощни градини, открива се общински магазин, построяват се нови стопански сгради - каменоломна, тухларница, керемидарница и др. Въпреки трудностите продължава строителството на гарата. През 1920г. Общината поставя на пясъчната ивица 60 тръстикови кабинки "по маниер на западните морски курорти".

Назрялата необходимост от професионален театър в града дава основание на кмета да предложи решение за създаване на Общински професионален театър.

Използвайки Закона гласуван от земеделското правителство за отчуждаване на сгради за обществени нужди, общинският съвет взема решение да се отчуждят няколко частни здания и се пригодят за училища.Откриват се безплатни вечерни курсове за неграмотни и малограмотни.

Разногласията между комунистическите и опозиционните политически сили, намират завършек в издадения на 23 май 1921г. царски указ, с който се постановява разтурването на варненския общински съвет.

Димитър Кондов е арестуван на 22 срещу 23 септември 1923г. На 23 срещу 24 септември с.г. Димитър Кондов е прострелян при "опит за бягство".

Top