нашите сайтове english

Златан Бръчков

Инж. Златан БръчковИнж. Златан Бръчков е известен в миналото политически и стопански деятел. Той е първият председател на учредената през м. декември 1908г. "Варненска техническа дружба", преименувана по-късно в "Инженерно-архитектурно дружество-Варна".

Член е на управителния съвет на Българското търговско параходно дружество. По-негови проекти се строят и ремонтират мостове над реки и ж.п. линии. Заедно със съпругата си се включват в различни благотворителни начинания за подпомагане на бедните деца. Участник е в Балканската и Първата световна война.

Инж. Златан Бръчков е избран за кмет на 25 април 1922г.

Още на първото си заседание общинските съветници одобряват плана за топли морски бани, имайки предвид бъдещето на Варна като курортен град. Обстойно разглеждат състоянието и перспективите на служба "Социални грижи" и определят обхвата й на дейност - привеждане в известност на всички фабрики, работилници, ателиета, заведения и др., които използват наемен труд, водене статистика за броя на работниците, решаване на въпросите свързани с благотворителността, безработицата и др. Констатира се че въпреки направения 2млн. лв. заем, положението на общинската каса е отчаяно, поради липса на достатъчно постъпления. Редица от заседанията на общинските съветници са посветени на въпросите на изплащане на чиновническите заплати, за закупеното некачествено брашно, за раздаване на общински места на бездомниците, за необходимостта от кредит за каптиране на още вода за града, за благоустрояване на някои улици, намаляване цените на основните хранителни продукти и др.

Общинският съвет отделя внимание и на образованието и културата, съдейства за набиране на средства за строеж на училища в крайните квартали. Извършват се нови подобрения в зала "Съединение". Необходимостта от възвръщане на творческата атмосфера в театъра, кара общинските съветници да върнат популярния в града Стоян Бъчваров, признавайки заслугите му като режисьор, актьор и ръководител. Кметът инж. Златан Бръчков е инициатор за възобновяване на строителството на новата театрална сграда.

На 23 октомври 1922г. комунистическите съветници на брой 12 души си подават оставката, поради несъгласието си с общинската политика. Тъй като преди това шестима вече са напуснали, общинският съвет е разтурен.

Top